Blog

25.04.2018
Politické dění je a vždy bylo žhavým tématem. Dokáže společnost sjednotit i rozdělit. A co na to my jako křesťané?
18.04.2018
Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky. Iz 43,19
13.04.2018
Pro někoho je to výzva, pro jiného hračka. Nikdo není dokonalý a stále se máme co učit.
23.03.2018
Umění promlouvá k lidem. Lze propojit umění s vírou? Jak se za tuto oblast modlit? Přinášíme několik konkrétních podnětů k modlitbám za umění.
16.03.2018
„Pane, nauč nás modlit se!” žádali učedníci Ježíše.
06.03.2018
Možná bychom se měli zamyslet nad tím, co to znamená priorita.
28.02.2018
Máte touhu přinášet evangelium národům? Rádi se modlíte s lidmi a přinášíte jim praktickou pomoc? Představujeme několik misijních týmů, které jsou vedeny pod záštitou mezinárodních Modliteb 24-7.
20.02.2018
Přinášíme zamyšlení nad rodinou v dnešní společnosti. Pro inspiraci též několik konkrétních námětů, jak se za rodinu modlit.
15.02.2018
Přinášíme další zprávy z měst, kde jsou pořádány modlitební řetězce. Tentokrát se můžete dočíst, jak modlitby probíhají v Karviné.
09.02.2018
Upřímně závidím lidem, kteří si neumějí představit začátek dne bez ranní modlitby a kteří jsou kvůli ní schopní obětovat i hodinu spánku.