Blog

27.06.2019
Na letniční víkend 7.-9.6.2019 jsme v Havířově uspořádali modlitební řetězec. Začínal v pátek a končil v neděli společným „Večerem chval“.
18.06.2019
Pokud máš pocit, že tvůj modlitební potřebuje oživit, můžeš vyzkoušet některý z následujících nápadů:
11.06.2019
Bylo to moje poprvé - poprvé jsem zařizování modlitební místnosti měl na starosti já. Předtím to měl na starost bráška, ale odstěhoval se a tuhle službu mi předal (díky bráško - je to krásná služba).
04.06.2019
Modlitby za nemocné. Pro někoho každodenní záležitost, pro jiného naprosto neznámá oblast. Proč bychom se měli modlit za uzdravení?
29.05.2019
Už ani nevím, po kolikáté jsme u nás v Šumperku pořádali řetězec Modliteb 24-7. Tentokát jsme měli modlitby opět před Velikonocemi.
22.05.2019
"Církev, která nedýchá, zemře." Toto bylo jedno z mnoha slov, která přinesl Brian Heasley, mezinárodní ředitel Modliteb 24-7, který byl hostem na setkání pro organizátory Modliteb 24-7.
14.05.2019
Očekáváš, že k tobě bude mluvit Bůh, když se modlíš?
09.05.2019
Poměrně spontánně vznikl již třetí běh Modliteb 24-7 ve studentské Olomouci.
29.04.2019
Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Matouš 6,9 Modlitba, kterou Ježíš učil své učedníky, začíná chválou. Co je vlastně chvála a o co v ní primárně jde?
23.04.2019
V Bibli mne fascinuje vytrvalá, nebojácná modlitba víry založená na zaslíbení od Hospodina.