O nás

Vytvoření místnosti, kde se lidé v hodinových intervalech střídali v modlitbě, se v roce 1999 stalo roznětkou pro vznik modlitebního mezicírkevního hnutí 24-7 Prayer. Modlitby 24-7 se živelně rozšířily do více než 100 zemí světa a navazují na odkaz Moravských bratří, kteří se v Ochranově modlili nepřetržitě přes 100 let.

V České republice vzniklo od roku 2007 více než 30 modlitebních místností. Lidé si přes internet nebo mobil registrují svoji hodinu, kdy přichází do místnosti a společně tak vytváří nonstop modlitební řetězec. Do modliteb se zapojuje každý, kdo hledá Boha a chce vyjádřit svou radost, vděčnost, lítost, prosbu či cokoli, co má na srdci.

Proč se ale lidé do místnosti vracejí i ve 3 hodiny ráno? Tím důvodem je, že navazují spojení se skutečným Bohem, Ježíšem Kristem, který nás miluje, naslouchá nám a odpovídá na naše modlitby. Lidé zakoušejí modlitbu jako oboustrannou komunikaci s Bohem, který mění náš život a vstupuje do neřešitelných situací.