Ušpiněná sláva

Četli jste Krvavý měsíc na obzoru? Pak by vás mohlo zajímat, co se dělo dál...

V knize Ušpiněná sláva vypráví Pete příběhy jednotlivců i celého hnutí Modliteb 24-7, které se odehráli během prvních patnácti let od počátku hnutí (1999-2015). Kniha zachycuje plno povzbuzujících zkušeností s vyslyšenými modlitbami a zázraky, které provázely modlitby obyčejných lidí. Je důkazem toho, že život člověka, který se nechá Bohem milovat, zaslechne jeho „Pojď“ a s důvěrou vykročí vstříc neznámému, je vším, jen ne všedním. Na druhou stranu je Pete ve své knize zcela otevřený a upřímně píše o těžkostech, frustracích, bolesti nevyslyšených modliteb a otázkách, které je po této neuvěřitelné cestě provázely.

Ušpiněná sláva je o modlitbě, misii a sociální spravedlnosti. Modlitba, misie ani sociální spravedlnost ale nejsou cílem. Cílem je Ježíš. Pete připomíná pravou podstatu modlitby – být se svým nebeským otcem a nechat se jím milovat jako Jeho dítě. Z toho vychází všechno. To promění nás a naše srdce. Přestaneme být lhostejní ke světu kolem a začneme jednat. Modlitba musí vyústit v nějakou činnost. Naše „ano“ na Boží pozvání může odstartovat dobrodružství, o kterém se nám ani nesnilo.

Modlitby 24-7 jsou dnes rozšířené po celém světě. Pro českého čtenáře může být povzbuzením, že tato pestrá skládačka příběhů se neodehrává jen někde nedosažitelně daleko v zahraničí. I my jsme její součástí. V českém vydání knihy je přidána kapitola, která popisuje dění u nás. Po mnoha letech, kdy se u nás rozběhly modlitební řetězce (od r. 2007) uplynulo hodně vody, a i nás Pán Bůh pozval, abychom vykročili z modlitebních místností a pustili se do misie. Tou příležitostí je modlitební karavan, kdy můžeme být spolu s naší pojízdnou modlitební místností přítomni ve městech nebo na různých festivalech. Vždy připraveni bavit se s lidmi, dát jim příležitost zažít Boží lásku, přijetí, nabídnout modlitbu a být svědky Ježíše Krista.

Kniha rozdmýchává v lidech nové nadšení a zápal pro Ježíše a rozhovory s ním. Můžete se jí nechat inspirovat, ať už s modlitbou zápasíte nebo jste modlitební šampion.

 

O knize řekli:

Kniha Ušpiněná sláva je skvělá. Postavena okolo pěti biblických priorit modlitebního hnutí 24/7 (přítomnost, modlitba, misie, spravedlnost, radost) a psaná svěžím jazykem v lehce rozeznatelném stylu Peta Greiga, tato kniha svými historickými i současnými příběhy přináší povzbuzení nejen modlitebníkům, ale také lidem, kteří zrovna velcí modlitebníci nejsou. Pete však dokáže motivovat k modlitbě láskou, ne vinou. Mezi přednosti knihy řadím také fakt, že je kristocentrická, zaměřena na přítomnost, vede k misijnímu životu, a hovoří střízlivě o zázracích (je jich méně než bychom si přáli, ale více než bychom řekli). Určitě se řadí velmi vysoko mezi mými oblíbenými knihami o modlitbě.

LUKÁŠ TARGOSZ
pastor AC Element

 

Knihu si můžete objednat v obchodě Gimel.cz nebo osobně v každém dobrém knihkupectví s křesťanskou literaturou.