Chutě 24-7 ČR

Pokud jste už někdy jedli rajskou, tak víte, že na talíři je houskový knedlík, maso a omáčka, která je červená. Ale stačí mít na talíři světle žlutou omáčku místo červené a je to úplně jiné jídlo - svíčková.

Modlitby 24-7 mají také svoje chutě a ingredience, které předáváme novým organizátorům modlitebních místností. Jsou to:

Obnova – modlíme se za své okolí, přátele, kolegy, spolužáky, za město, kde všichni společně žijeme. Věříme, že Ježíš Kristus je jediný, kdo má moc nás obnovit a uzdravit, a proto chceme před ním vyznávat svá selhání a prosit o odpuštění a uzdravení.

Konkrétní místo a čas – lidé se přichází modlit na konkrétní místo v čase, který si rezervovali přes internet nebo mobilní telefon. Vytvoření závazku a nutnost jít mimo domov nám pomáhá k uvolnění od všech okolností, které nás tak často rozptylují.

Nepřetržitost – ať už organizujeme modlitby na 2 dny nebo 2 týdny, snažíme se zachovat nepřerušený řetěz modliteb ve dne i v noci. Pokud někdo zaspí nebo se rezervační tabulka zcela nezaplní, tak se žádná tragédie nekoná. Návštěvníci často říkají, že úplně nejlepší hodiny jsou v noci :).

Kreativita – Bůh stvořil svět nesmírně kreativně. Každý z nás je naprosto unikátní. Proto připravujeme modlitební místnost tak, aby inspirovala návštěvníky a aby každý mohl vyjádřit svou modlitbu k Ježíši Kristu naprosto svobodně a tvůrčím způsobem. Lidé tedy často vyjadřují svou modlitbu i tak, že píší dopisy, malují, zpívají, modlí se s Biblí v ruce nebo jen tiše naslouchají.

Společně – k modlitbě k Ježíši Kristu zveme každého bez ohledu věku nebo příslušnosti k církvi. Díky propojení s ostatními zakoušíme radost, Boží požehnání a růst vzájemného respektu a lásky mezi lidmi, kteří patří k různým generacím a mají různé formy zbožnosti a duchovní důrazy.