Karavan

Modlitební karavan 24-7 jsme původně připravili jako pojízdnou modlitební místnost. Později jsme ale zjistili, že je výborným nástrojem pro setkávání s lidmi. S karavanem jezdíme do různých měst v České republice, na křesťanské i nekřesťanské akce a sloužíme tam lidem rozhovorem, modlitbou, případně poradenskou pomocí. Karavan se tak může stát místem setkávání, kde mnozí mohou poznat Pána Boha, jeho lásku, moc a pomoc.

Chceme, aby lidé měli možnost zažít u karavanu zkušenost s modlitbou, ať už jsou z církve nebo z nekřesťanského prostředí. Věříme, že mnoho lidí je otevřených pro přímluvnou modlitbu, ať už Pána Boha znají nebo ne. Spousta lidí prochází různými těžkostmi a často neví, kde hledat pomoc. Díky službě dobrovolníků u karavanu lidé mohou zažít lásku a pomoc ať už skrze rozhovor, modlitbu nebo duchovní poradenství.

Vize služby karavanu

  • Být mezi lidmi.
  • Milovat lidi.
  • Být svědky Ježíše Krista.

Jak sloužíme u karavanu

  • modlitbou
  • rozhovorem, nasloucháním
  • možnost darování bible zdarma
  • nabízet drobné občerstvení – vodu a kávu zdarma