Blog

22.12.2021
Dnes přeskočíme v Lukášově evangeliu ke konkrétnímu okamžiku v příběhu Ježíšova pozemského otce Josefa. V tomto úryvku nahlédneme do širšího politického a národního prostředí té doby.
20.12.2021
Dnes se zamyslíme nad druhou polovinou Mariina chvalozpěvu, který je často nazývaný Magnificat.
17.12.2021
Dnes se budeme zamýšlet nad první polovinou jednoho z nejznámějších chvalozpěvů v Bibli.
15.12.2021
V dnešním zamyšlení znovu do vánočního příběhu vstupuje Alžběta, manželka Zachariáše. Je těhotná – čeká syna, kterého jí Bůh zaslíbil.
13.12.2021
Dnes se zamýšlíme nad závěrečnou částí Mariina setkání s andělem Gabrielem. Rozhovorem, který navždy změní běh jejího života.
10.12.2021
Dnes se zamyslíme nad mladou Marií, budoucí Ježíšovou matkou a jejím setkáním s andělem Gabrielem, který jí předal poselství od Boha.
08.12.2021
Dnes opustíme náš příběh Alžběty a Zachariáše a zaměříme se na jednu z hlavních postav vánočního příběhu: Marii, budoucí matku Ježíše.
06.12.2021
Dnes pokračujeme v naší cestě k Vánocům s Alžbětou a Zachariášem.
03.12.2021
Dnes pokračujeme ve zkoumání příběhu Ježíšových příbuzných: Alžběty a Zachariáše.
01.12.2021
Dnes začínáme naši cestu příběhem o Ježíšově narození.