Knihy

Součástí příběhu Modliteb 24-7 jsou i knihy, které napsal zakladatel modlitebního hnutí - Pete Greig.

První knihou je Krvavý měsíc na obzoru, která vypráví příběh a okolnosti vzniku modlitebního hnutí. Krvavý měsíc na obzoru je velkou pokladnou povzbuzení k modlitbám díky množství příběhů o vyslyšených modlitbách. Máme zkušenost, že pro mnoho lidí byla tato kniha impulzem k obnově a získání nového nadšení pro rozhovor s Bohem v modlitbě.

Druhou knihou je Když Bůh mlčí. Jestli je Krvavý měsíc na obzoru o vyslyšených modlitbách, tak tato je o nevyslyšených modlitbách a bolesti, se kterou se vyrovnáváme v těžkých chvílích, kdy nám Pán Bůh neodpovídá a zdá se, že nás opustil.

Ušpiněná sláva je pokračováním Krvavého měsíce na obzoru. Pete Greig pokračuje ve vyprávění strhujících příběhů jednotlivců i celého hnutí Modliteb 24-7. Kniha je nejen o modlitbě, misii a sociální spravedlnosti, ale zaměřuje se na samou podstatu naší víry - na Ježíše Krista.

Jak se modlit; Jednoduchý průvodce pro obyčejné lidi je kniha plná inspirace. Tématicky je úzce propojena s kurzem Jak se modlit a mluví o různých typech modlitby a přináší nápady, jak tyto různorodé přístupy aplikovat ve vlastním životě.