Když Bůh mlčí

Když Bůh mlčí

Součástí příběhu vzniku Modliteb 24-7 je množství vyslyšených modliteb, kdy Bůh reagoval na modlitby obyčejných lidí a lidé v modlitebních místnostech zažívali, že Bůh mluví, vstupuje do neřešitelných situací a dělá zázraky. Avšak Bůh není automat na kávu, kam stačí vhodit určitý obnos, zmáčknout správné tlačítko a obratem nám přístroj připraví žádaný nápoj.

Pete Greig, zakladatel Modliteb 24-7, napsal knihu o nevyslyšených modlitbách, protože sám zažívá realitu modliteb, na které nedostává odpověď a Bůh se jeví netečný a velmi daleko.

Pete napsal knihu, ve které otvírá svůj život, v němž prožíval určitou krizi víry v souvislosti s nemocí manželky, jíž diagnostikovali na mozku nádor velikosti pomeranče. Následná operace byla sice úspěšná, ale následky v podobě těžké formy epilepsie nezmizely a Petovy nejhlubší modlitby za uzdravení nefungovaly. V knize se Pete věnuje modlitbám Ježíše Krista, když se modlil v zahradě Getsemane a pak volal k Otci na kříži, kdy odpovědí na jeho modlitbu bylo ticho, pokračuje sobotou, kdy se zdálo být vše ztraceno, a končí nedělí, kdy se udál zázrak vzkříšení. Pete si zároveň toto téma nastudoval z pohledu teologů světového kalibru a výsledkem je kniha, která jde skutečně do hloubky problému, je nesmírně upřímná a odhaluje řadu nevyřčených otázek a zápasů víry. Zároveň je kniha velmi osobní a taková lidsky citlivá, protože jde o bolestivé téma.

 

O knize řekli

Číst tuto knihu je velmi osvobozující, protože zjišťujeme, že není třeba se stresovat, zda Bůh udělá, co my chceme. Zjišťujeme, že modlitba je především vyjádření osvobozujícího vztahu k nebeskému Otci.

David Novák, kazatel CB

Obávala jsem se typických úskalí, z jedné strany rádobycharismatického siláctví, z druhé strany únavné teologie Jobových přátel. Nic z toho se tu nekoná. Nevěřila bych, že kniha o nevyslyšených modlitbách může být tak povzbudivá a čtivá.

Kateřina Lachmanová, koordinátorka Katolické charismatické obnovy v ČR

 

Knihu si můžete objednat v obchodě Gimel.cz nebo osobně v každém dobrém knihkupectví s křesťanskou literaturou.