Modlitby za podnikání a podnikatele

Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest. Ř 13,7

 

 • Mysleme na modlitbách na všechny poctivé podnikatele a majitele firem, kteří takto činí. Nechť jim Pán žehná, žehná jejich práci i celým firmám. Modleme se i za ty, kteří takto nečiní, aby jim Pán dával do srdce touhu podnikat poctivě a dávat, co komu patří – za změnu postojů a myšlení.

 • Svým služebným pracím se věnujte ochotně, jako kdybyste to nesloužili lidem, ale Pánu. Víte přece, že každý - ať je to otrok, nebo svobodný - dostane odměnu od Pána za to dobré, co vykonal. A vy, páni, jednejte s nimi také tak a nechtějte je stále jen trestat. Buďte si vědomi, že oni i vy máte stejného Pána na nebi, a ten nestraní nikomu. Ef 6,7-9

  Modleme se za zaměstnance firem a podnikatelů, aby za svoji práci dostávali spravedlivé odměny, aby jejich práce nebyla podhodnocena, aby ve firmách panovaly dobré pracovní podmínky i vztahy. Aby vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli i sekulárním prostředí mohly být naplňovány ve smyslu Božích hodnot a měřítek tj. láskou, dobrotou, ochotou, přijímáním, uznáním atd., aby to byly vztahy bez závisti, bez povýšenosti a nadřazenosti.
 • „Ničeho jsem nenabyl lehce, každá věc mně stála nejtvrdší práci. Nehledejte lehké cesty. Ty hledá tolik lidí, že se po nich nedá přijít nikam.“ Tomáš Baťa

  Modlitby za to, aby se podnikatelé nenechali odradit překážkami, které musejí překonávat, aby se nebáli tvrdě a poctivě pracovat, aby ti, kteří k práci takto přistupují měli ve svém okolí i ve společnosti prestiž.

 • Světová banka pozvedla Českou republiku v hodnocení podnikatelského prostředí. V celosvětovém žebříčku Doing Business 2017 (přiřadila v celkovém hodnocení podnikatelského prostředí Česku 27. příčku, to oproti loňskému hodnocení představuje zlepšení o devět pozic. Ještě v roce 2010 skončila na 74.

  I když v mezinárodním měřítku si Česká republika vede podle měřítek Světové banky celkem dobře, zevnitř okem podnikajících už situace tak skvěle nevypadá. Z hlediska podnikatelů a majitelů malých a středních firem není zdaleka rozhodující délka zápisu do katastru (jedno z měřítek Doing Business) jako to, aby měl kdo (pracovní síla) a s čím pracovat (pracovní prostředky a materiál).

  Zaměstnavatelé - podnikatelé se více potýkají s nedostatkem pracovních sil. Ubývá kvalifikovaných řemeslníků, ale i lidí, kteří jsou ochotni manuelně pracovat. Problémy jsou způsobeny již nastavením školské soustavy. Došlo k totální devastaci učňovského školství. Řemesla nemají požadovanou prestiž. Na jedné straně nezaměstnanost a lidé na podporách, na druhé straně katastrofální nedostatek vyučených, a tedy i zručných absolventů učňovských škol. „Ekonoma seženu, o zámečníka však ani nezavadím“. O kvalifikovaných truhlářích, tesařích, obkladačích, kuchařích, cukrářích, švadlenách atd. ani nemluvě.
 • Modlitby za změnu v přípravě na budoucí povolání, za pozdvihnutí učňovského školství a řemesel; aby podnikatelé a zaměstnavatelé měli k dispozici dostatek kvalifikovaných pracovníků zejména občanů ČR.

 • Počet státních zaměstnanců trvale roste. Za rok 2017 vzrostl počet státních zaměstnanců o 22,5 tisíce (z 422354 na 444928) a další růst se předpokládá i v roce 2018 (Zdroj: návrh státního rozpočtu na rok 2018).

  Dopadem tohoto trendu na podnikatele je skutečnost, že přibývá administrativní zátěže, různých hlášení a dalších výkazů. Přibývá o kontrol ze strany státní správy. U malých firem je výrazný dopad na režijní náklady, které rostou v důsledku zabezpečení požadovaných revizí, kontrol, vypracovávání hlášení atd. Tyto kontrolní mechanismy, které jsou původně namířeny proti nepoctivcům či velkým firmám, pak ve svém důsledku nejvíce postihují právě ty drobné (jedním z posledních GDRP - nové nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů).

 • Modlitby za svobodu podnikání, za odstraňování administrativní zátěže pro podnikající a malé a střední firmy, za to, aby úředníci tu byli pro lidi (podnikatele) a ne lidi pro to, aby úředník mohl vykazovat činnost.
 • Žen v podnikání přibývá výrazně víc než mužů. Věnují se hlavně službám a prodeji vlastních výrobků. Vyplývá to z analýzy Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) a jejího projektu Podnikavá žena a ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Počet žen, které začínají podnikat, už pátým rokem převyšuje počet mužů. Loni žen podnikatelek přibylo o 8942, zatímco mužů přibylo o polovinu méně. Za posledních pět let vzrostl počet žen v podnikání o bezmála 35 tisíc, zatímco mužů podnikatelů naopak ubylo - celkem o 193.

  Tento trend je obrazem nestability a nejistot v podnikatelském prostředí. Muž jako živitel rodiny hledá jistoty příjmu do rodinného rozpočtu. Tu mu více poskytuje statut zaměstnance.
 • Modleme se za podnikatelské prostředí a za jeho stabilitu; za odvahu mužů do podnikání vstupovat. Za to, aby mladé rodiny (zejména maminky) nemusely z ekonomických důvodů hledat různé formy přivýdělku a mohly se plně věnovat dětem.

Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. Ex 20,9-10