Blog

24.03.2020
Celý svět se otřásá v důsledku šíření koronaviru. Bůh je dobrý, svrchovaný a může to obrátit v dobré.
17.03.2020
Pete Greig a tým mezinárodních modliteb 24-7 připravili modlitbu, kterou se můžete nechat inspirovat.
10.03.2020
Jak a kdy se nejraději modlí, jak být v modlitbě kreativní a jak najít „ten svůj“ nejlepší způsob modlitby?
03.03.2020
Vloni jsme putovali s modlitebním karavanem po různých místech ČR. Bez dobrovolníků, kteří spolu s námi tráví čas s lidmi na ulicích by to nešlo. Jaké jsou zkušenosti dvou našich dobrovolnic? :)
25.02.2020
Slyšet svědectví o vyslyšených modlitbách je velmi lákavé. Dává nám to naději, že i ty naše Bůh vyslyší.
04.02.2020
V současné době zápasí spousta lidí se závislostí na pornografii a důsledky, které jsou s tím spojené. Jak pomoci na cestě od závislosti ke svobodě?
28.01.2020
Na modlitbách v České republice se podílí spousta dobrovolníků. Již několikátým rokem se na vedení podílí národní tým, který pro vás chystá a plánuje naše celorepublikové akce a aktivity.
21.01.2020
Láká tě misie? Rád by ses vydal do zahraničí a sloužil Pánu Bohu a lidem? Můžeš se nechat inspirovat a vyjet s některým z misijních týmu mezinárodních Modliteb 24-7.
14.01.2020
Když chcete někomu udělat radost, a jdete s tím za Bohem, pak se i obyčejná věc může proměnit v zázrak.
07.01.2020
Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Žalm 1,1-2