Blog

21.01.2020
Láká tě misie? Rád by ses vydal do zahraničí a sloužil Pánu Bohu a lidem? Můžeš se nechat inspirovat a vyjet s některým z misijních týmu mezinárodních Modliteb 24-7.
14.01.2020
Když chcete někomu udělat radost, a jdete s tím za Bohem, pak se i obyčejná věc může proměnit v zázrak.
07.01.2020
Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Žalm 1,1-2
20.12.2019
Alianční týden modliteb v roce 2020 nese název Porada o nápravě a je inspirovaný dílem J.A.Komenského.
17.12.2019
Pastýři slyšeli radostnou zprávu: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.“ Jak tato zpráva pokračovala?
10.12.2019
Četli jste Krvavý měsíc na obzoru? Pak by vás mohlo zajímat, co se dělo dál...
03.12.2019
Začal adventní čas. Již brzy si budeme znovu připomínat všem dobře známý Vánoční příběh. Pastýři v něm slyšeli zprávu o veliké radosti. Co je zdrojem radosti pro tebe?
26.11.2019
Takto jsem většinou začínala rozhovory při nočních službách na Ibize, ale popořadě…
19.11.2019
Možná se nám to zdá jako velké sousto, modlit se za národ, ale na druhé straně pro to jako občané země, kterou nám Bůh dal, máme obrovské zaslíbení.
12.11.2019
Dobře, tak tohle bude pecka (fanfáry prosím!)...