Nahoru, dolu a to celé zase znova

Tak by se dala popsat křivka, známá jako sinusoida. Podobně bychom možná někdy popsali i náš duchovní život, naše pocity, situaci ve společnosti. Období pokoje střídá období zmatku, otázek a nejistot.

Proto pro nás v tuto dobu mohou být velmi inspirativní žalmy. Tyto modlitby – chvály jsou velmi upřímným vyjádřením toho, co se odehrávalo v srdci krále Davida nebo jiného autora. Král David byl před Bohem upřímný, nebál se před Ním vylít své zklamání, svou frustraci, svůj strach.

Můžeme ale také vidět, že přes všechny těžkosti dokázal chválit Hospodina i v nelehkých dobách, kdy mu nejednou šlo o holý život. Přes všechny zvraty a potíže David vyznává, že Hospodin je jeho nadějí, jeho pevnou skálou, jeho ochranným štítem. Davidova zaměřenost na Boha a touha chválit ho navzdory okolnostem je inspirativní i pro nás v dnešní době.

David Hospodinu důvěřoval, spoléhal se na něj, Bůh byl jeho jistotou. I dnes se můžeme modlit spolu s králem Davidem:

 

Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.

Dává mi uléhat na travnatých pastvinách, přivádí mě k vodě na místech odpočinku.

Obnovuje mou duši, pro své jméno mě vodí po pravých stezkách.

I kdybych šel údolím nejhlubší tmy, nebudu se bát zlého, neboť ty jsi se mnou. Tvé žezlo a tvá hůl mě potěšují.

Připravuješ mi stůl před zraky mých nepřátel, mažeš mi hlavu olejem, můj kalich přetéká.

Dobrota a milosrdenství mě budou jistě provázet  po všechny dny mého života. Po dlouhé časy se budu vracet do Hospodinova domu.

Žalm 23