Pro chvíli, jako je tato

Každý rok se koná toužebně očekávané mezinárodní setkání, které pořádá hnutí Modliteb 24-7. Je to setkání rodiny, lidí modliteb a bláznů pro Ježíše.

Podobně jako spousta dalších aktivit, i letošní setkání Modliteb s podtitulem „Pro chvíli, jako je tato“, se muselo přesunout kvůli covid-19 do virtuálního online světa. Díky tomu se ale mohlo připojit mnohem více lidí, než kolik by jich jinak mohlo přijet na setkání fyzicky. Letos se tak rekordně „setkalo“ více než 4000 lidí ze 112 zemí světa!

Průběh setkání byl podobný jako při běžném setkání v minulých letech, tedy byl čas vyhrazený na chvály, modlitby, kázání a semináře. Mezi hlavními řečníky nechyběl Pete Greig, jeden ze zakladatelů Modliteb 24-7. Pete přinesl slovo, ve kterém připodobnil současnou situaci době, kdy se Eliáš modlil na Karmelu (1. Královská 18). V té době se také země nacházela v krizi – ekonomické, sociální a náboženské. V Eliášově prohlášení „Už je slyšet hukot deště“ v době, kdy už tři a půl roku nepršelo, muselo znít bláznivě. Byla to slova naděje a víry. Petova výzva vedla právě k tomu, abychom se modlili a byli lidmi víry a naděje právě v těchto těžkých časech.

Na toto slovo navázala Hannah Heather, která mluvila o abnormální naději. Jako křesťané máme přinášet do světa beznaděje naději, která přináší život. Naději, která přináší jinou perspektivu a která je zakořeněná v Kristu. Další řečníci J.T.Thomas a Lisa Koons se zaměřili především na sociální spravedlnost a na problematiku rasismu v dnešní době. Sérii kázání zakončil J.M. Comer příběhem o Josefovi, který použil jako ilustraci toho, že naplnění Božích snů v našich životech někdy trvá mnohem déle než bychom čekali a cesta za jejich naplněním je delší a náročnější, ale ve výsledku je mnohem lepší než naše představy.

Zlatým hřebem každého setkání je aukce, během které se v letošním roce dražily po domácku vyrobené roušky. Vybrané peníze jsou určené na podporu misionářů, projektů se zaměřením na misii, sociální spravedlnost apod. Mottem aukce je „Give away“, tedy jde o to, abychom požehnali druhým tím, co jsme sami přijali od Pána Boha: Vždy jsem v úžasu nad neskutečnou štědrostí dárců. Letos se i přes současnou krizi podařilo vybrat více než 70 000 liber, tedy přes 2 miliony Kč!

 

Záznamy setkání jsou k dispozici ke shlédnutí v angličtině a s překlady do němčiny a španělštiny.

(heslo pro přihlášení: strangelands)