Modlitby

 

 

ROZPISINFORMACEREGISTRACEVZKAZNÍKMODLITBY 24/7 •   28/4/2023

 

ŠKOLA KARMEL - začínáme 7.5.2023 - 13:00

 

Modleme se za všechny děti, školáky, studenty a také učitele, aby uměli poskytnout dětem kvalitní vzdělávání příjemnou formou ve shodě s křesťanskými principy a vedli děti k etickým hodnotám,  jako jsou zdravé vztahy, síla k odpuštění, láska k druhému i sobě samému, přijetí a zodpovědnost za svá rozhodnutí.   radost a úcta ke všemu stvoření, hodnota života a pokora před vyjmečností lidství. aby děti byly ohleduplné a radovaly se  z vykonané práce.

Dále aby každé dítě bylo přijímáno jako dar od Boha,  aby bylo učiteli respektováno ve své jedinečnosti s jeho schopnostmi a vývojovými možnostmi.

 

ŠKOLA KARMEL


Také budeme vděční když se budete modlit: za milost, aby tato škola nesla opravdu biblický kredit a byla světlem pro děti rodiče i v celém městě i okolí. Za kvalitní pedagogický, novou učitelku do 1. třídy a rekonstrukci budovy, která je nezbytná. Děkujeme..

 


VYPROŠUJEME MILOST A ŽEHNÁME DĚTEM HOJNÝM POKOJEM.


 

 

logo karmel.eps

 


Naléhavá výzva k modlitbám

 

Zdravím všechny,

včera byl náš romský pastor a můj zástupce Marian, pro výsledky důležitého CT vyšetření, které mělo ukázat, jaký je stav rakoviny po 4 kolech náročné chemoterapie a jaká bude další možná léčba. Výsledky nejsou dobré a v tuto chvíli není jasné, jaká vůbec bude možná další léčba. Z pohledu lékařů je situace velmi vážná.

Víme, že Bůh má ve všem poslední slovo a víme, že Marianův i náš život je scela v Jeho ruce. Každopádně v souhlasu s týmem vedoucích tímto vyhlašuji na celý příští týden, týden intenzivních modliteb za Mariana a jeho rodinu spojených s půstem. Vyberte si prosím některý den, ve kterém budete mít čas a prostor se cíleně za Mariana modlit, nejlépe to spojte i s postem. Půst není hladovění, ale zřeknutí se něčeho v našem životě, abychom byli volnější pro modlitby.  Může to být úplný půst bez jídla. Někdo dává přednost vícedennímu půstu třeba jen se zeleninou a ovocem. Je to na vás. Každopádně pojďme se jako církev sjednotit a jedním hlasem volat k Bohu. Modlete se prosím i za Marianovu širší rodinu. Víte dobře, že jen před pár měsíci byla v této rodině dvě úmrtí. Jak si sami jistě umíte představit celá situace je náročná i pro Renatu, Vanessu, Marka, Samantu a celou širší rodinu. Ten tlak je skutečně během posledních 2 let velice silný. Pojďme je nést na modlitbách jako Boží rodina.

 

VYHLASTE PŮST, SVOLEJTE SHROMÁŽDĚNÍ, SHROMÁŽDĚTE STARŠÍ I VŠECHNY OBYVATELE ZEMĚ DO DOMU HOSPODINA, SVÉHO BOHA, A POJĎTE VOLAT K HOSPODINU! Jóel 1:14

 

Štěpán HlavsaREZERVOVAT se můžete zde na adrese: www.modlitby 24-7.cz/rozpis


 

Modlitby otvíráme od 6.2. - 7.2. 2023

už dnes se můžeš registrovat

 

2. Paralipenon 7:13-14

2.P.13. Může se stát, že vše zavře, aby začal požírat na čem jsme pracovali bez Boha a nakonec paralizuje životy, jak z toho ven?

2.P. 14. Pokora, modlitba, hledat Jeho tvář a odvrátit se od zlých cest!

Tehdy přijde uzdravení a osvobození nejen v osobním životě, ale i v národě.

 

 

 

Také jste někdy netrpěliví když se modlíte?


 


Tentokrát jde o čas, kdy v půstu a modlitbách. Ř 8:26 Budujme osobní vztah s Pánem, bořme duchovní hradby nejen nad našimi životy, ale i našim městem a vyhlížejme způsob předání evangelia a buďme poslušni Bohu!

6-7.2.2023

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

modlitební předměty najdete zde:

 

škola karmel -všechny dětí, Školáci, studenti a učitelé

 

Modleme se, aby  učitelé uměli poskytnout dětem kvalitní vzdělávání příjemnou formou ve shodě s křesťanskými principy a vedli děti k etickým hodnotám,  jako jsou zdravé vztahy, síla k odpuštění, láska k druhému i sobě samému, přijetí a zodpovědnost za svá rozhodnutí.   radost a úcta ke všemu stvoření, hodnota života a pokora před vyjmečností lidství. aby děti byly ohleduplné a radovaly se  z vykonané práce.

Dále aby každé dítě bylo přijímáno jako dar od Boha,  aby bylo učiteli respektováno ve své jedinečnosti s jeho schopnostmi a vývojovými možnostmi.

 

ŠKOLA KARMEL


Nové a větší prostory, které jsou nezbytné, za milost, aby tato škola nesla opravdu biblický kredit do celého města i okolí.


VYPROŠUJEME MILOST A ŽEHNÁME DĚTEM HOJNÝM POKOJEM.


Modlitby budou zakončené společnou modlitbou za děti, studenty a učitele na pódiu v Apoštolské církvi domě dětí 1.9.2019 v 10:00

 

logo karmel.eps

 

 


1. Timoteovi 2:1-4

zdravé sRDCE EVROPY


Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání  za srdce Evropy Česko, které je nemocné, za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.


Regina Europea

(Obraz z 18.století visí v senátu a symbolizuje stav Evropy, více v textu srdce Evropy)

 

 

modlíme se za práci teen challenge

 

Práce TEEN CHALLENGE v Česku je příkladem praktického křesťanství a velkým svědectvím pro mnohé.

 

BEZ MODLITEB TO NEPŮJDE

 

Dnes mi přišel dopis vedoucím od Jerry Nanceho, který nás všechny vedoucí povzbuzuje k hledání způsobů, jak vizi Teen Challenge realizovat. Při jeho čtení jsem si uvědomil, že stejné věci mám již dlouho na srdci a také o nich přemýšlím. Pro mně osobně je vždy počátek všeho snažení hledání Boží vůle a následně hledání cesty jak věci realizovat a posunout. To se děje při rozhovorech s Bohem, modlitbách, kde velmi často získávám inspiraci a následně o tom nejen mluvím se lidmi ve svém týmu. Věřím a za roky služby jsem si to ověřil, že modlitba je klíčovou součástí osobního života, kam služba rozhodně patří. Chtěl bych vás nejen povzbudit k přečtení celého článku níže, ale také hledání způsobů a prostoru pro osobní i společnou modlitbu ve vašich týmech! Najděte si společně čas a modleme se za:
  • to abychom nacházeli účinné způsoby, jak pomoci závislým skrze naše služby
  • modleme se za vedoucí jednotlivých kaváren, středisek a dětských center a inspirujme se navzájem tím, co k nám Bůh mluví!
  • modleme se za moudrost, jak zabezpečit finančně naše služby
  • modleme se za ty, kteří slouží závislým v "první linii", dobrovolníkům na ulicích, poradcům ve střediscích, pracovníkům věnujícím se dětem
  • modleme se za to, aby se o naději na pomoc mohlo dovědět, co možná nejvíce potřebných
  • modleme se za nové dobrovolníky pro další i stávající města
  • modleme se za odborné spolupracovníky, kteří by se podíleli na službě závislým
  • modleme se za službu v Izraeli, kde máme tu výsadu být součástí služby
Petr Král

„Vidět dál, než do současnosti“ – vedení skrze vizi.

Vedoucí, kteří vidí dál než do současnosti, ti mají vizi. Ti vedoucí, kteří mají sen pro svá střediska, svou práci a vidí cestu jak se dostat konečnému cíli, se tam pravděpodobně dostanou spíše než někdo, kdo následují filozofii „očekávám na to, co přijde“.
Na co myslíš, když uslyšíš slova „vizionářský vedoucí“?
AR Bernard, generální ředitel Christian Cultural Center, řekl: „Pokud nemáte vizi pro budoucnost, pak je vaše budoucnost ohrožena opakováním minulosti.“ Slyšel jsem to tolikrát, že pokud neplánujete, pak plánujete selhání, nebo pokud budete dělat věci stejným způsobem jako vždy, nemůžete očekávat odlišné výsledky.
Jako vedoucí musíme cvičit a uplatňovat svou víru v Boží pomoc a vedení, abychom viděli, jak se sen, který nám dal, stal skutečností. Jaký máte obraz, představu, že vaše služba bude v budoucnu vypadat? Proces naplňování snu můžu obrazně popsat jako přemýšlení dítěte na pláži, které staví hrad z písku. To jak formuje písek a snaží se stavět hrad, ukazuje na to, že sleduje mentální obraz hotového hradu, který má ve své mysli.
Abyste získali jasnější obraz toho, co je ve vašich myslích, rád bych navrhl několik otázek, které když si položíte, pomohou vám následně ujasnit, co je vaší skutečnou vizí. celý článekJerry Nance, Phd. ředitel Global Teen Challenge

 


Jan 11:44

 

BULETIN KVĚTEN


BULETIN BŘEZEN


 

 

vyprošovat pokoj izraeli


Máme pamatovat na své kořeny

Rostlina bez kořenů zvadne. Církev bez kořenů je vystavena bludným vlivům a ohrožována pýchou. Přijetí Božího plánu pro Izrael vede k pokoře. Jak a proč se modlit za Izrael čti zde


Místo M24-7 se nachází v komplexu na Panoramě ( prostor k modlitbám je v dětské místnosti)

Roman Klevar t: 725981671


Už dnes se můžete přihlašovat na termíny www.modlitby24-7.cz (MÍSTNOST-ÚSTÍ-ROZPIS)

 

 


Rádi bychom pokračovali v modlitebním řetězu dále. Například jak to činili Moravští bratři nepřetržitě ve dne v noci 100 let napříč několika generacemi a změnili dějiny.

 

Modlitba má jeden důležitý rozměr a to je náš vztah s Bohem a když se modlíme něco se mezi námi a Bohem děje a to můžou být nejlepší okamžiky života, které platí i pro každého z nás. Důvěřovat Bohu se vyplatí..


Využij dnešní čas k zastavení, pauze a znovu se spolehni na Boha.

Důvěra Bohu se musí obnovovat každý den, jako kdyby se předtím nic nestalo.

C S Lewis

 


 

(V červeném textu najdete po rozkliknutí podrobnosti.)

 

 


MĚJTE POŽEHNANÉ DNY :-) A PŘEJI BOHA VE VŠEM CO DĚLÁTE :-)

V případě nejasností mi volejte, nebo jen napište :))

Roman Klevar T: 725981671

roman.klevar@seznam.cz


Napište mi jednoduše odpovědí na tento e-mail roman.klevar@seznam.cz 

 

 

 

 

ROZPISINFORMACEREGISTRACEVZKAZNÍKMODLITBY 24/7 •   21/3/2019

V MINULOSTI JSME SE MODLILI:

 

NULOVÁ TOLERANCE HAZARDU V ÚSTÍ NAD LABEM

 

22.5.2019 Bude veřejná diskuze o hazardu v informačním centru na Mírovém náměstí.

- Hazard v Ústí nad Labem skončí, modlit se za lidi, kteří o tom můžou rozhodnout.


EVROPA JAKO EVANGELIZAČNÍ A MISIJNÍ OBLAST

 

Pro domorodé i přicházející. Především pro přicházející muslimy.

Je čas setkat se s evangeliem a Panujícím Ježíšem v Evropě. V Praze již někteří přijali Pána Ježíše jako Záchrance..

-Za služebníky Ježíše v Evropě..

 

 

1. Timoteovi 2:1-4

 

 

AWAKENING V ČESKÉ LÍPĚ 15.6.2019

Modleme se za vylití Boží lásky do města v České Lípě

za přípravy i samotný průběh křesťanského festivalu

 

 


 

UNITED JE MULTIŽÁNROVÝ KŘESŤANSKÝ FESTIVAL

 

UNITED žádá modlitby za přípravy i průběh letošního křesťanského festivalu. Kde se budou nevěřící obracet od temnoty ke světlu a od moci satanovy k moci Boží..


Festival je určený nejen pro mladé křesťany a jejich nevěřící přátele, který proběhne na Vsetíně 22. - 24. 8 2019. Více o festivalu najdete na stránkách:

 


 

 

HLASOVÁNÍ V PARLAMENTU A POSLANCE 1. TIM. 2:1-4


Navíc bojujme za prezidenta a tento národ: 15.4.2019 bude další rozprava

Rád bych připoměl, že je to pro Český národ důležitý den. Proběhnou další rozpravy a hlasování o homosexuálním manželství. Vyhlasme nad naší zemí moc krve našeho Pána Ježíše Krista, nepodceňujme ten čas co nám ještě Pán dal pro modlitbu.

V Žalmu 2 je zajímavý verš 12 ,,Líbejte syna, ať se nerozhněvá."

Aby Boží lid právě v této praktické věci prokázal semknutost a jednomyslnost.

 

24.4. se v parlamentu rozhodli, že ještě není správný čas hlasovat, Pán nám ještě dává prostor k modlitbám.

 

 

 

POCHOD PRO RODINU V PRAZE

 

Oslava Ježíše a duchovní obnova v našem národě.

 


V ÚSTÍ NAD LABEM MUSÍ BÝT SLYŠET O JEŽÍŠI 13 - 15.4.

 

 

Přijďte sloužit lidem nebo službu podporovat modlitbami z karavanu na Mírovém náměstí. Je potřeba týmová spolupráce na Božím království. Je to duchovní spolupráce Kristova těla.

 

 

MODLITBY:

 

- Ať lidé v Ústí slyší o zprávě Velikonocích vzkříšeném Kristu

- Ať slyší slova, které říkal. (Jsou Duch a Život)

- Ať předáme lidem Evangelium v moci Ducha. (Modlitby za potřeby a spasení

- Ať Bůh vypudí služebníky Evangelia

- Ať přijde hlad po Božím slovu

- Čtené slovo z Bible

 

MODLITBY ZA NÁROD, NÁRODY, EVROPU.

 

Pojďme šířit dobrou zprávu o Ježíši, aby Kristovo slovo znělo v našem městě

 

Služba:

 

Časy modliteb v karavanu:

 

Sobota: 10:00 - 21:00

Neděle:   9:00 - 21:00

Pondělí:  9:00 - 17:00

 

 

PŘEDVELIKONOČNÍ KONCERT 14.4. V 17:00 DVOŘÁKOVA

 

Koncert o naději, víře a lásce v písních a slovech kapela Dynamis a Pavel Tošovský

 

 

 

MODLITBY TCI ČR - ŠLUKNOV OD 29.3. - 17.4 BULETIN


Modlíme se za studenty v programu:

 

- aby zažili setkání s živým Bohem, prožili Boží přítomnost a byli dotčeni Jeho láskou a zájmem o ně

- modlíme se za zdraví studentů

- modlíme se, aby studenti porozuměli tomu, co je to být „učedníkem Ježíše Krista“

- aby měli porozumění Božího slo