Vzkazník

Prosím berte v potaz, že vzkazník neslouží k žádostem o odrezervování hodiny.
Pokud nejste registrovaní a chcete odrezervovat svojí hodinu, napište prosím administrátorovi stránek na email roman.klevar@seznam.cz, popř. volejte na tel. číslo +420 725981671.

Prosím berte v potaz, že vzkazník neslouží k žádostem o odrezervování hodiny.
Pokud nejste registrovaní a chcete odrezervovat svojí hodinu, napište prosím administrátorovi stránek na email roman.klevar[xyz#seznam.cz, popř. volejte na tel. číslo +420 725 981 671.

Jméno
E-mail (chráněn proti spamu)
Toto pole nevyplňujte:
Vzkaz


Roman Klevar roman.klevar~!!~seznam.cz
Úterý, 16.04.2019 20:33

Dveře jsou otevřeny pro každého stačí se rozhodnout zapsat a obětovat svůj čas a přijít. K dispozici jsou tři místnosti v Boží přítomnosti. Žalm 53:3
Lucie Medřická luciemedricka~!!~seznam.cz
Pátek, 12.04.2019 22:04

Ahoj,
chci se zeptat, jdu ráno na modlitby od 7. Bude tam odemčeno?
Lucka Medřická
Roman Klevar roman.klevar~!!~seznam.cz
Sobota, 06.04.2019 11:50

Milí přátelé v Kristu,

děkujeme za vaše modlitby ohledně včerejšího jednání v Poslanecké sněmovně. Opět nedošlo na hlasování, byla jen rozprava o obou návrzích. Další jednání má být kolem 15 dubna, ještě to upřesníme, až se bude vědět. Máme tedy zhruba dva týdny na intenzivní modlitby a půsty. Je to hodně důležité. Pokud chcete vědět, o co se zde zápasí, poslechněte si některé příspěvky z rozpravy ve sněmovně. Jsem vděčný Bohu, že tam jsou mnozí moudří a odvážní poslanci, kteří dokáží klidně, kultivovaně a věcně argumentovat a objasňovat podstatu věci, jako jsou Marek Výborný, Aleš Juchelka a mnozí další. Mám naději, že návrh na manželství homosexuálů bude zamítnut v prvním čtení a naopak návrh na zakotvení manželství muže a ženy v ústavě bude schválen. K tomu je však potřeba 3/5 většina ze 200 poslanců. To je na pořádný zázrak. Napište znovu poslancům dopisy s žádostí, aby podpořili návrh novely na ústavní definici manželství muže a ženy. Pokud na ně nemáte maily, ozvěte se mi, pošlu vám je.

David Loula
Jindra Lacinová jila1955~!!~seznam.cz
Neděle, 27.08.2017 22:22

1. 9. se potřebuji odhlásit. Děkuji
Milan Červeň milanacerven~!!~seznam.cz
Sobota, 25.03.2017 10:09

Pro všechny modlitebníky. 1. Petrova 1:4-11
Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí, a tak docházíte cíle víry, spasení duší. Toto spasení hledali a po něm se ptali proroci, kteří prorokovali o milosti, která je vám připravena; zkoumali, na který čas a na jaké okolnosti ukazuje duch Kristův v nich přítomný, když předem svědčí o utrpeních, jež má Kristus vytrpět, i o veliké slávě, která potom přijde.
Nebesa se radují a Pán vám žehná. Milan
Milan Červeň milanacerven~!!~seznam.cz
Pátek, 24.03.2017 22:18

Pro všechny modlitebníky. 1. Petrova 1:4-11
Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí, a tak docházíte cíle víry, spasení duší. Toto spasení hledali a po něm se ptali proroci, kteří prorokovali o milosti, která je vám připravena; zkoumali, na který čas a na jaké okolnosti ukazuje duch Kristův v nich přítomný, když předem svědčí o utrpeních, jež má Kristus vytrpět, i o veliké slávě, která potom přijde.
Nebesa se radují a Pán vám žehná. Milan
Milan Červeň milanacerven~!!~seznam.cz
Úterý, 21.06.2016 17:45

Zdravím všechny modlitebníky a posílám verše pro povzbuzení.
Ráno od tří se budu modlit zde ve Šluknově, alespoň takto se připojím.
1 Královská 8:28
 Hospodine, můj Bože, skloň se k modlitbě svého služebníka a k jeho prosbě o smilování a vyslyš lkání a modlitbu, kterou se tvůj služebník před tebou dnes modlí:
1 Královská 8:29  Ať jsou tvé oči upřeny na tento dům v noci i ve dne, na místo, o kterém jsi řekl, že tam bude dlít tvé jméno. Vyslýchej modlitbu, kterou se bude tvůj služebník modlit obrácen k tomuto místu.
1 Královská 8:30
 Vyslýchej prosbu svého služebníka i Izraele, svého lidu, kterou se budou modlit obráceni k tomuto místu, vyslýchej v místě svého přebývání, v nebesích, vyslýchej a odpouštěj.
1 Královská 8:33
 Bude-li poražen Izrael, tvůj lid, od nepřítele pro hřích proti tobě, ale navrátí se k tobě, vzdají chválu tvému jménu a budou se k tobě modlit a prosit o smilování v tomto domě,
1 Královská 8:35
 Uzavřou-li se nebesa a nebude déšť pro hřích proti tobě, budou-li se modlit obráceni k tomuto místu a vzdávat chválu tvému jménu a odvrátí se od svých hříchů, protože jsi je pokořil,
1 Královská 8:38
 vyslyš každou modlitbu, každou prosbu, kterou bude mít kterýkoli člověk ze všeho tvého izraelského lidu, každý, kdo pozná ránu svého srdce a rozprostře své dlaně obrácen k tomuto domu.
1 Královská 8:42
 neboť budou slyšet o tvém velkém jménu a o tvé mocné ruce a o tvé vztažené paži, přijde-li a bude se modlit obrácen k tomuto domu,
1 Královská 8:44
 Vytáhne-li tvůj lid do boje proti nepříteli po cestě, kterou jej pošleš, a budou-li se modlit k Hospodinu směrem k městu, které jsi vyvolil, a k domu, který jsem vybudoval tvému jménu,
1 Královská 8:45
 vyslyš v nebesích jejich modlitbu a prosbu a zjednej jim právo.
Milan
Rezervace na Středa, 22.06.2016 03:00 :)

Marian ml.Rafael perlovoj~!!~email.cz
Středa, 09.03.2016 13:16

Ahoj Davide prosímtě zapiš me na dneska na 23:00 hod
Plamínek plaminek.nadeje.nevyhasina~!!~seznam.cz
Úterý, 19.01.2016 18:01

Jeruzaléme, na tvých zdech jsem ustanovil strážné, kteří celý den a celou noc nikdy neztichnou. Vy, kdo Hospodina upomínáte, nedopřávejte si pokoje. a ani jemu pokoj nedejte, dokud neobnoví Jeruzalém (Kristův lid) a dokud nezpůsobí, aby byl slavný na zemi. Izajáš 62:6-7
Lenka Matuloová Lenka.hermanek~!!~seznam.cz
Pondělí, 18.01.2016 11:48

Hospodina vidím před sebou napořád,

je po mé pravici, nezakolísám.

Mé srdce je šťastné, můj jazyk zpívá,

také mé tělo v bezpečí odpočívá.

Nenecháš v hrobě duši mou,

nevydáš jámě svého věrného!


Stezku života jsi mi ukázal,

ve tvé přítomnosti je plnost radosti,

nekonečné blaho je po tvé pravici! Žalm 16, 8-11
Dana Pribanová dpribanova~!!~seznam.cz
Neděle, 17.01.2016 15:33

Na termín od 18-22.1 (9.00-9.59hod) jsem se registrovala v době, kdy byla tabulka poloprázdná. Pokud je někdo, kdo by se rád modliteb 24/7 zúčastnil a nezbylo pro něj vhodné políčko, tak pokud by ti vyhovoval čas z některé mé registrace, dej vědět, místo uvolním.
Jiřina Tomášková jirinatomasek~!!~seznam.cz
Pátek, 15.01.2016 16:08

Ahoj Davide.
Dnes jsem si rezervovala po -pá mezi 2-3 hod. Udělala jsem chybku a místo jména a příjmení, jsem tam napsala část emaiové adr. Prosím až budeš v přihlašovací tabulce, mohl bys mi jméno opravit. Děkuju, Jiřka.T.