Informace

Modlitby za Litoměřice

Modleme se za město Litoměřice a za všechny občany tohoto města i jeho okolí. Vyprošujme požehnání, aby se Boží sláva viditělně projevila v tomto městě a aby mohli být jeho obyvatelé zachráněni pro věčný život.

Modlitbami podpoříme i následující víkend, kdy bude v Litoměřicích služba modlitebního karavanu, venkovních bohoslužeb a doprovodného programu pod názvem BOŽÍ VÍKEND.


Kde je naše modlitební místnost?

Nachází se ve sborovém domě BJB. Vchod z Pražské ulice brankou do zahrady a po vstupu do budovy první místnost vlevo. Zvoňte na zvonek označený Modlitby 24-7 a otevře vám předchozí modlitebník. Pokud na sebe časy nenavazují, obraťte se na Elišku Vachutkovou 739 243 983 a ta vám poskytne informace.

Prosím buďte ve svých příchodech a odchodech přesní a ohleduplní a přicházejte nejdříve 5 minut před začátkem vašeho času.


Témata modliteb

Témata si každý přináší do modlitební místnosti sám, ale obecně se chceme modlit za tyto aktuální oblasti:

  • milost a spasení pro lidi z Litoměřic
  • náš sbor, aby v něm lidé nacházeli pokoj, odpočinutí, odpuštění a spasení v Pánu Ježíši Kristu
  • ochranu před nemocemi a prosby za vládu, parlament a senát, vedení kraje a našeho města, aby dobře spravovali svěřené úřady

Vaše náměty k modlitbám můžete zapisovat a zároveň prohlížet na MODLITEBNÍ NÁSTĚNCE. Stačí kliknout a není třeba se nikde přihlašovat. Vzhledem k přístupnosti buďte prosím obezřetní při uvádění osobních informací. K přidání nových námětů slouží tlačítko "+" v pravém dolním rohu. Pod stávající náměty můžete vložit vlastní komentář nebo doplnění. V případě nejasností či jiných dotazů, kontaktujte organizátory.

Za organizátory: Eliška Vachutková, telefon 739 243 983, e-mail: vachutkova.eliska@gmail.com