REZERVACE – modlitby z domova

Modlitební řetěz tento rok probíhá výhradně z domova, a není pro něj vyhrazena žádná fyzická místnost.

V současné době není spuštěna rezervace do modlitebního řetězce.