Svědectví

</

ROZPISINFORMACEREGISTRACEVZKAZNÍKMODLITBY 24/7 •   21/3/2019

modlitba není cíl, ale odrazový můstek k akci


SVĚDECTVÍ Z ÚSTÍ NAD LABEM: 31.5.2019

 

 

 

BŮH UZDRAVUJE, OSVOBOZUJE NA KAVÁRNĚ TEEN CHALLENGE A NEJEN TO.. :-)

Během modliteb 24/7 Bůh jednal v mnoha oblastech za které jsme se modlili společně se střediskem TC Šluknov déle než dva měsíce a najdete je v rubrice svědectví a stále pokračuje v jednání skrze naší službu  na kavárně TC a to nejen mezi lidmi na okraji společnosti, ale i mezi lidmi v moci postavených dva náměstci primátora společně s manželkou a našim pastorem navštívili středisko Šluknov a seznámili se s naší prací o které nic nevěděli.

Následně na veřejné besedě o bezdomovectví jsme mohli představit projekt Teen Challenge, stejně tak jsme mohli diskutovat na další přednášce o nulové toleranci hazardu a na třetí přednášce kterou organizoval též  náměstek primátora pan Vlach za účasti primátora a generála Mgr. Frydrycha ředitele Národní protidrogové centrály též jsme dostali prostor a představit, jak řešíme problém drog na streetu ve středu města.
Na kavárnu - začali chodit desítky lidí, našim poselstvím na kavárně je život v Božím království kde lidi dostanou duchovní i fyzický pokrm a při veřejné desetiminutovce a osobních pohovorech se lidí Duch Svatý dotýká činí pokání a pláčou, rozhodnou-li se mají následnou péči včetně žen ve středisku Šluknov nebo Poštovice.

Nyní přišel na kavárnu po čtyřech měsících ze střediska klient, který skočil ze sedmého patra jenom aby mu v Ústí nad Labem vytáhli šrouby z kostí, Bůh ho uzdravil. Byl to člověk úplně ztracený spadl do drog, alkoholu žebral, opustil rodinu byl negramotný, vždy když přišel na kavárnu byl potlučený a hrozně smrděl a neměl smysl života. Bůh ho vytrhl ze smrti a beznaděje i takhle dramaticky, aby si uvědomil svojí bídu a mohl být osvobozen a uvěřil v Krista.

Najednou tady stál čistý, každému ze služebníků podal ruku a poděkoval, rodině a dětem nesl Bibli z které se učí číst. A díky poradenství ve středisku, ale i na kavárně můžou klienti dostávat odpovědi které měli před tím, jaký je smysl jejich života proč tady jsme  a co mají dělat postupně jim to dává smysl a Bůh se jich dotýká a následně cítí jak je Bůh povolává Jan 11:43-44.

Velmi si vážíme toho, že můžou za námi na kavárnu jezdit kluci ze Šluknova a na kavárně může být Duch Teen Challenge, příběhy lidí kteří prošli tím podobným příběhem jako ti na ulici a jeden z nich, který slouží na kavárně se bude v srpnu ženit na to se celý tým těší a on taky.

Máte kavárnu TC součástí církve v jiném městě, ale chybí Vám někdo s podobnými vlastnostmi můžete adoptovat klienta po programu, protože relaps je někdy i součástí léčby a není dobré aby všichni klienti zůstávali kde skončí program i když se nedaří klidně to Bohu řekněte a dávejte pozor ď. krade a bere z našich životů, ale je čas milosti, On má milost pro každého a milostí jsme spaseni.
dave-nicky-israel


MODLITBY NA MARIÁNSKÉ SKÁLE

 

Vidění:

 

Jeden muž stál na Větruši a viděl 200 lidí, kteří zasáhnou v brzké době 2000 lidí v Ústí nad Labem, kteří se obrátí k Bohu.POCHOD PRO RODINU V PRAZE

 

Odkaz na videozáznam sobotního pochodu pro rodinu. Od 55.30 je tam vidět jeho velikost, která mě samotného překvapila. I když jsme se ke Svatováclavskému chorálu v závěru přidat nemohli, tahle společná akce protestantů a katolíků či pravoslavných si nese věřím svou důležitost. V určité části průvodu (kde jsme šli i my:) zněly i chvály. Jedna z anarchistických dívek, které jsme potkávali po cestě nesla nápis "Nevěřím v národ a nevěřím v církev." Toto heslo mě zaujalo, protože se nepropojuje Česká země s ateismem a agnosticismem, ale křesťanstvím, a to je dobré. Nechť zní národem biblické hodnoty, které se týkají rodin, přístupu k homosexualitě, genderu atd...

Také jsme si opět uvědomil, jaká je to síla, když věřící lidé mohou spolupracovat, jak to vlastně široko daleko nemůže nikoho minout. Líbí se mi, jak, režisér Strach na konci pod koněm prohlásil, že "Láska a pravda vítězí nad lží a nenávistí, ale ne ta pravda sobeckého člověka, ale Pravda milujícího Boha."  A celé natřískané Václavské náměstí to slyšelo, z toho mám radost.


V poslanecké sněmovně se projednával návrh uzákonění manželství pro homosexuální páry a návrh pro ukotvení manželského svazku jen pro muže a ženu. Jednání skončilo bez závěru a bylo přeloženo na duben. Modleme se za naše politiky, aby měli moudrost v rozhodování a byli nástroji pro uplatnění Božích principů a hodnot v naší zemi.
 

I KOLEKTIV KŘESŤANŮ SE MODLÍ  V PARLAMENTU

 


,,Každý má právo na život,  svobodu a osobní bepečnost.,, článek 3.  Všeobecná deklarace lidských práv


Nedali jsme našim poslancům, zvoleným zástupcům mandát na to, aby přejímali změny zákonů, pro naši kulturu a tradici cizí a destruktivní. Nedali jsme jim mandát na to vykonávat  na našich národech sociální experimenty a plíživou genocidu formou genderistického rozkladu tradičních morálních hodnot a Bohem daného pověření rodiny a manželství mezi muži a ženami. Proto žádejme, aby takoví poslanci podali demisi a v celonárodní kampani je učinit nevolitelnými. Máme na mysli například iniciátorku  novely zákona o manželství ,,pro všechny,, Radku Marxovou (ANO ) a další aktivisty a příznivce pro homo-změny jako Karala Šlechtova ( ANO ) a další, zvl, z Pirátů. Podporujeme naopak návrh KDU, aby byl pojem manželství upřesněn právně jako vztah mezi mužem a ženou. 


V úterý, 26. 3. 2016 kdy se měla odpoledne vést rozprava ohledně té změny zákona manželství s dodatkem pro manželství homosexuálů jsem s hesly přišel již po 7 hodině ranní ke dveřím do parlamentu na Malostranské straně náměstí, odkud od tramvají a  parkoviště přicházejí poslanci a další pracovníci parlamentu. Měl jsem panely s nápisy: 

BOŽÍ ŘÁD UCHOVAT , ,,Chraňte tradiční rodiny a ,, Děti nejsou rukojmí. Měl jsem tam i panel s kresbou návrhu na vlajku manželství, siluetu muže, ženy s dětmi.  Pracovnice parlamentu, pro styk s veřejností vzápětí vyšla a ptala se mne na důvody té demonstrace, a na formu a obsah panelů.Jeden nedoporučila ( stop amoral.. ) Brzo přišla skupina pěti křesťanů z Ústí nad Labem, vedená Karlem Bártou, kteří si pro tento den vyzvedli dovolenou z práce, aby se mohli účastnit i odpoledního jednání v galerii parlamentu a donesli další, perfekně vytištěné a zalaminované panely formátu A3. Okamžitě jsme se rozložili na všech místech přístupu do parlamentu a některé jsem poslal na průzkum do ulice Sněmovní, před hlavní vchod sněmovny. Měli tato hesla: ,, Zachraňte rodinu se siluetou fotky rodiny, - Bůh stvořil muže a ženu, - Táta -máma Boží žíd zachovat,-  Rozpad rodiny způsobí: rozpad společnosti - a pro aktivisty homo měli heslo: Geneticky muž je muž, žena je žena,-  Milí poslanci, neberte dětem mámu a tátu. Tato hesla ve zmenšeném formátě s dopisem aktivista Karel Bárta již poslal jednotlivým poslancům, a ještě je graficky upravené dal na podatelnu pro politické kluby.  Po chvíli se skupina ze Sněmovní vrátila, protože policie v oblasti parlamenti nedovouje tato formy demonstrací. Přitom dovolila policie na Sněmovní ulici viset duhový prapor se znakem Tibetu. Měli jsem plán do 13 hod se držet v přístupech do parlamentu od Malostranského náměstí. Mohli jsme mluvit s procházejícími poslanci, novináři  Přišel další aktivista od Prahy se svými plakáty. Některé z plakátů snímala televize již v tu dobu. Někteří poslanci se nechali s námi vyfotit a vybídli nás, abychom vydrželi do odpoledne, že s námi sdílí názory, které budou hájit. Jednomu známému posnaci jsem řekl: ,, Po 14 hodině buďte zodpovědní k našemu národu !!,, Ubezpečil mne, že ano.

Po 12 hodině jsme zjistili, že homo-aktivisté sundali tibetskou vlajku ve vchodě před parlamentem a vyvěsili velkou duhovou vlajku nad fotografií expresidenta Václava Havla, držící se v obětí s Dalajlámou, a nápisem. Vedle byly jejich výzvy k aktivistům a heslo:  ,, Manželství pro všechny, ,, Jsme fér..,, atd. Toto vyvěšení vlajky duhové nám umožnilo přemístit se jako reciproční vyvážení s panely před hlavní vrata parlamentu, policie nám jen učinila nějaké provozní pokyny a nachala nás stát opodál duhové vlajky. Díval jsem se a jednomu bratru řekl význam barev. Co barva, to pohled na Panujícího Ježíše. a dílo milosti. Bylo to jako minule, kde jsem tam stál sám s panely proti amorální změně zákona. Opět nám poslanci projevovali sympatie a homoaktivisté, naopak se pokoušeli vést provokativní diskuse. Nyní šlo o jednu věc, že balkon pro veřejnost má jen 40 míst a dostanou se tam jen někteří. Čekalo se do 14 hod. Minule to měli obsazeno homoaktivisté, nyní přišla řada křesťanů z Prahy a celá skupina z Ústí se tam také dostala. Zvl sestra se těšily na teplo. Tentokrát jim přikázali, že nesmí ani tleskat, protože minule placení homoaktivisté byli prý velice hluční. Když ve 14 hod odešli všichni do galerie, osaměl jsem znovu s panely a s jedním bratrem, který měl také svá hesla, například:  Bůh nestvořil národ aby skončil jako Sodoma. Nyní si na nás vyzkoušeli kameramani televizních štábů a fotografové své kamery a vedli s námi rozhovory proč tu stojíme, co si myslíme o těch zákonech. Do galerie  nebyla vpuštěna ona skupina homo-aktivistů, co přišli později než křesťané a také z důvodu, že pracovníci úřadu si pamatovali jejich minulé provokační pokřiky řvaní a pískot. Poslanci si zřejmě stěžovali na hlučné reakce posluchčů balkonu.  Mohli jsme těm mladým homoaktivistům předat evangelium, tištěné texty o evangeliu a všichni dostali vizitku s nápisem: Ješíš ti nabízí věčný život  a odkaz na web: www.JezisTeMiluje.cz Nastal čas slovních a názorových přestřelek mezi námi a homo-mládeží. Nyní jsme měli stát několik hodin do 19 hodiny před parlamentem a v modlibě a s rozhovory čekat na výsledek. Vevnitř v galerii sněmovny se modlila v teple další skupina. Když jsem viděl, jak spolubratr se třese zimou, šli jsme do restaurace u Kocoura na čaj a znovu před parlament. Lidé, vycházející nás opět informovali o průběhu, jednak že je tam silné prohomosexuální lobby, ale že většina poslanců měla dobré a silné argumenty pro rodinu tradiční manželství. Bylo jasné dle dlouhého seznamu diskutujících, že opět nedojde k rozhodnému hlasování, ačkoliv měli na to 4 hodiny. Strategie byla jasná, oddálit hlasování na další jedníní. Rozčilená  R. Marxová prohlásila, že navrhne už 16 dubna další jednání, které by mělo směřovat k rozhodnutí. Jenže jeden z poslanců se v rozpravě vyjádřil o nezájmu poslanců o tuto kauzu. Řekl, že zatímco se plno poslanců potuluje po chodbách s kávou, tak v tomto důležitém zákoně, kde se rozhoduje o mnoho je na druhé straně velký zájem občanů. Ukázel na plnou galerii lidí.

Někdo řekl, že tím, že je to tak půl na půl v budoucí volbě o tak závažném zákonu rozhodne sestava lidí, co budou v té chvíli hlasování v sále a kouřící, kafíčkáři a absentéři tedy nebudou volit. Dvě hodiny před koncem přišel ještě bratr z Pardubic, nesl mé panely, a umožnil mi tak si jít ohřít do blízké restaurace ,,U Hrocha,,

Již před 19 hodinou bylo jednání odročeno na další senátní jedníní, dle Marxové zřejmě bude již 16 dubna. Když paní R Marxová vyšla z parlamentu aby vstoupila do přijetého vládního vozu, zvolal jsem nahlas, takže to slyšela: ,, BOŽÍ ŘÄD UCHOVAT, ODVRÁTÍME ČESKÝ PÁD !!! Tato poslankyně je totiž iniciátorkou této změny zákona manželství. Ústečtí vyšli, a referovali mi co slyšeli. Jedna setra z Prahy mi před tím řekla: ,, Je to smutné, kolik poslanců jsou ovlivněni tím západem. Dokonce jedna poslankyně od lidovců, podporující normu rodiny, se názorově otočila a vyjádřila se pro svobodu a toleranci vůči menšinám. Jiný bratr mi řekl: Jsem rád, že jsem to slyšel. Mám dojem, že většina poslanců mluvila rozumě a byli zásadoví. Mám důvěru, že většina poslanců je pro normu rodiny. ,, Kéž by,, povzdechl jiný bratr. Někteří poslanci vyznali , že jsou křesťané, Výborný příspěvek měl i poslanec Juchelka. Tak jsme šli k tramvajím, Ústeckým jel vlak domů, a já spěchal domů se promrzlý položit na termální madraci, abych se prohřál.


Václav Lamr  Forum angažovaných křesťanů

 


 

 

DOPIS DAVIDA KAFKY

 

Milí sourozenci,

pro povzbuzení přeposílám jeden z mailů od našich poslanců k blížícímu se hlasování. Zvažte po jeho přečtení, zda se také v několika větách k otázce homosexuálního manželství nevyjádřit. Všimněte si, že i v médiích politici hodně zmiňují příspěvky či materiály, které dostávají k této otázce. Samozřejmě pak je také opět otázka, zda i do Prahy v daný čas přímo nezavtat, jenže nevíme, zda tentokrát termín bude vůbec předem znám. Jinak obdobných mailů jsem dostal více.

DavidVážený pane magistře,

paní poslankyně Bc. Lucie Šafránková Vám děkuje za e-mail, s nímž vyjadřuje shodné stanovisko. Díky množství obdobných názorů v přijaté korespondenci tak cítíme i podporu široké  veřejnosti (zpravidla však mlčící), která je pro dobro věci více než nutná. Z toho plyne i její hlasování k projednávaným tématům. Hnutí SPD Tomio Okamura v této věci dlouhodobě podporuje zamítavé stanovisko, což vyjadřuje jak na svém webu, tak ve veřejných vystoupeních. Škoda, že není tato podpora masivnější - aspoň jako na úrovni aktivit "fanoušků" po návštěvě fotbalového utkání (tím nemyslím násilí, s nímž jsou tyto akce spojené).

K bližšímu vysvětlení je vhodné dodat, že v žádném případě nemá nic vůči homosexuálům. Plně je respektuje a považuje za rovnocenné osoby. Stejně tak nemá problém s registrovaným partnerstvím. Tento institut český Parlament schválil v minulém desetiletí. V té době reprezentant LGBT organizací o registrovaném partnerství prohlašoval, že je pro ně naprosto dostatečné a považují ho za konečný cíl. Také přislíbil, že nikdy nebudou požadovat jeho rozšíření např. o adopce dětí. Názorové oponenty, kteří právě před tímto tehdy varovali, označoval za lháře a šiřitele poplašných zpráv...

I z těchto důvodů ctí naši aktuální právní a obsahovou definici manželství a také účel jeho vzniku a existence.

T
a je následující:

Manželství je v právním řádu České republiky chápáno jako dlouhodobé, respektive trvalé životní společenství jednoho muže a jedné ženy. Cílem manželství je pak soužití obou manželů - a v první řadě výchova jejich dětí. Naši zemi lze označit za křesťanskou společnost, ve které je rodina tvořena matkou ženského pohlaví a otcem mužského. Sama příroda zařídila, aby se dítě narodilo dvěma osobám rozdílného pohlaví, nikoliv stejného. Potomek během svého života vidí jak vzor mužský, tak vzor ženský a učí se tak chápat role obou těchto pohlaví ve společnosti.

Z hlediska našeho hnutí a obsahu Vašeho mailu, je podle mne vhodné dodat ještě následující:

Jedná se o účelové "nálepkování" různých osob stran a hnutí, dokonce někdy celých národních menšin. Jako člen SPD Tomio Okamura mám s touto skutečností velmi nepříjemné zkušenosti. Jsme jediné euroskeptické hnutí v ČR, součást mezinárodního uskupení Evropy národů svobody jsme těmto živým atakům vystavováni stále. Je to politická zakázka současných mocných nemocných a všehoschopných. Lživá antikampaň proti nám probíhá stále a všude - od veřejnoprávních médií, přes internet, fcb, aeronet atd. Proti mixu lží polopravd a pravd se nelze bránit jinak, než důsledným vysvětlováním našeho programu a jeho cílů.
Pokud jste SPD TO nakloněn, přijďte nás prosím podpořit ve volbách do Evropského parlamentu 24.-25. 5. 2019. Jako kandidát SPD do EP doporučuji možnost seznámení se s našimi názory a stanovisky na www.spd.cz., a doporučit nás svým blízkým a přátelům. Pokud s SPD nesouzníte, přesto běžte prosím k volbám.

Na závěr Vám přeji jménem paní poslankyně i jménem svým pevné zdraví pěkné dny!


Zůstávám se srdečnými pozdravy,
Ing. Vlastibor Čermák, CSc.,
asistent Bc. Lucie Šafránkové,
poslankyně PSP ČR
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Malostranské náměstí 264/7
118 26 Praha 1 - Malá Strana
Tel: +420 257 172 257

MODLITBY 24/7 A JAK SE PŘIHLÁSIT

Nepřetržitý modlitební řetězec tvořený jednotlivci nebo skupinami - tyto hlídky se střídají v místnosti po jedné či více hodinách.