Aktuálně

24.6.2024

Drazí přátelé,

máme velkou radost z toho, že řetězec modliteb v Těšíně měl velký ohlas a zúčastnili se noví lidé. Chtěli bychom se nyní připojit k celonárodnímu řetězci Modliteb 24-7, který bude probíhat od 1.7. do 7.7. online. V rámci celonárodního řetězce můžete využít i naši modlitební místnost. Rezervace je stále otevřena!
Tématem celonárodního řetězce je "Pojď měnit situaci..." Jsou před námi letní prázdniny, během kterých ve svých církvích organizujeme různé misijní kempy, tábory a festivaly, kde můžou účastníci slyšet evangelium. Protože věříme, že modlitby jsou základem pro evangelizaci, zveme vás k online celorepublikovému modlitebnímu řetězci, kde se chceme společně přimlouvat za to, aby Pán Bůh na těchto misijních akcích působil, dotýkal lidských srdcí a proměňoval životy lidí.
Rezervujte si hodinu na celonárodní řetězec na: https://www.modlitby24-7.cz/online-retezec-cr/rozpis
Děkujeme za Váš čas a podporu
Za tým Modliteb 24/7 v Českém Těšíně
Daniel a Aška H.

27.5.2024

Drazí přátelé a modlitebníci,

máme velkou radost z toho, že Vám můžeme oznámit nový začátek Modlitební místnosti 24/7 v Českém Těšíně. Po delší odmlce jsme se sešli, abychom přemýšleli nad rolí modliteb v Českém Těšíně. Modlitební místnost je místem setkání s Bohem, místem nových začátků, místem kde jsou lidé inspirováni Duchem Svatým. Chtěli bychom dát modlitební místnosti nový dech a nový začátek.

Tentokrát otevíráme modlitební místnost pouze na jeden týden! Je to v Českém Těšíně neobvyklé, ale chtěli bychom se tímto vrátit ke kořenům hnutí Modliteb 24/7, kdy jedním z pilířů modliteb je "nepřetržitost". (viz https://www.modlitby24-7.cz/chute-24-7)

Modlitební řetězec bude začínat v pondělí 17.6. v 6:00hod společnou modlitbou, kam jsou zváni všichni kterým leží na srdci naše město a okolí. Řetězec bude trvat do neděle 23.6. Téma řetězce je Duchovní refreš - o prázdninách budou mnozí z nás zapojeni do různých služeb. Chtěli bychom využít tento čas a modlitební místnost k načerpání duchovních sil, inspirace a hledat Boží vůli a vedení.

Zároveň se chceme modlit za naše přátele, kamarády kteří neznají Ježíše, za jednotu církví v Českém Těšíně a za proměnu duchovní atmosféry v našem městě.

 

Rezervujete si svoji hodinu ještě dnes na: https://www.modlitby24-7.cz/ceskytesin/rozpis

 

Děkujeme za Váš čas a podporu a těšíme se na to co Pán Bůh připravuje.


Za tým Modliteb 24/7 v Českém Těšíně

Daniel a Aška H.


P.S.: Obnovujeme i pravidelné modlitby za naše město (vždy 1. čtvrtek v měsíci) - další setkání 6.6. v 18:00 hod u modlitební místnosti. Všichni jste zváni.

 


 

 

 

10.4.2023


Zdravím Vás, přátelé a modlitebníci,


chtěl bych poděkovat Vám všem, kteří jste se účastnili modlitebního řetězce v tomto postním období a taky poděkovat Vám, kteří jakýmkoliv způsobem pomáháte s chodem modlitební místnosti.

Rozhodli jsme se prodloužit řetězec modliteb do května, a tak bychom Vás chtěli povzbudit k modlitbám a k využití modlitební místnosti. Prosím myslete v modlitbách i na naše město za duchovní probuzení na Těšínsku.

 

Modlitby za Těšín a okolí:

S několika lidmi z různých denominací, kterým záleží na osudu našeho města, se scházíme každý měsíc k modlitbám. Pokud máte tuto službu na srdci, budeme moc rádi, když se k nám přidáte – každý je zván. Příští setkání bude v sobotu 13.5. v 19:30hod v modlitební místnosti.

 

Modlitební procházky:

Dále počínaje tímto týdnem budeme ve čtvrtky pořádat modlitební procházky naším městem. Přijali jsme, že modlitba nemá zůstat za zdmi kostelů a modlitebních místností, ale že s ní máme vyjít do ulic. Pokud byste se chtěli přidat k této službě neváhejte nás kontaktovat. První setkání bude tento čtvrtek 13.4. v 16:30hod na náměstí ČSA.

 

Modlitební karavan:

V neposlední řadě zmiňuji službu modlitebního karavanu. Tento rok máme v Těšíně zatím naplánované dva termíny – 2.6. na noc kostelů při modlitebně Církve bratrské na ulici Frýdecká a dále na Svátek tří bratří 23.6. na ulici Odboje.

 

Prosím Vás za podpůrné modlitby za tyto služby. Služba Modliteb 24/7 vychází právě z dlouholetých modliteb a chceme, aby na nich i stála.

 

Děkuji za čas, který jste strávili čtením těchto řádků a přeji, „aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil ‚vnitřní člověk‘ a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží.

Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen“ (Efezským 3:16-21)

 

Za tým Modliteb 24/7 v Českém Těšíně

Daniel Horský

tel.: 725 288 584, 

 

1.2.2023

Drazí modlitebníci,

ozývám se Vám, kteří se v posledních dvou letech navštívili modlitební místnost v Českém Těšíně. Když jsem procházel rezervační formulář na minulé dva modlitební řetězce, nemohl jsem přehlédnout, že v každém týdnu bylo velké množství prázdných, nezaregistrovaných hodin. Když jsem ale procházel dál, začal jsem si více všímat jmen, někdy i přezdívek lidí. Uvědomil jsem si, jak moc jsem vděčný za každého jednoho z vás, kdo jste se chodili modlit.

V poslední době jsem dostával stále více a více dotazů: „Kdy bude otevřena modlitební místnost?“ Přiznám se, že se mi to do toho nechtělo. Místnost potřebovala (a stále potřebuje opravy) a na novou výzdobu není v současné situaci čas. Rozhodli jsme se, ale otevřít místnost v takovém stavu v jakém je. (Přesto chci moc děkuji Těm, kteří jste nám pomohli uvést místnost do použitelného stavu)

Již delší dobu vnímáme, že se Boží lid v Českém Těšíně nachází v jakémsi spánku. I to je důvod, proč chceme otevřít modlitební místnost ještě před Velikonocemi – toužíme po probuzení v Těšíně (a okolí) a po sjednocení Božího lidu v modlitbě, ve chvále a v misii. Chtěl bych Vás proto vyzvat k modlitbám za tyto dvě věci – probuzení a sjednocení. V tomto kontextu mi rezonuje verš z Římanům 13. kap 11 verše: „Rozumějte, jaká je doba, protože přišel čas probudit se ze spánku. Spása je nám teď blíže, nežli když jsme uvěřili.“

Chtěli bychom také obnovit pravidelné modlitby za Těšín. První setkání proběhne již tuto sobotu 4.2. v 19:30hod v modlitební místnosti. Pokud Vám toto leží na srdci a máte čas – budeme rádi, když se přidáte.

Modlitební místnost bude pak otevřená od neděle 5.2. až do Velikonoc. Prosím rozšiřte tuto informaci mezi svými známými, ideálně i s povzbuzením k modlitbám.

Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. (Izajáš 60,1)


Ať Vám Pán Bůh žehná!

Za tým Modliteb 24/7 v Českém Těšíně


Daniel Horský 

8.3.2022

Drazí přátelé a modlitebníci,

Dnes jsme museli předčasně ukončit řetězec modliteb. Původní plán byl, že by pokračoval až do Velikonoc, nicméně prostory teď budou využívány jako dočasné ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny.

Buďte s Bohem


Váš tým modliteb 24-7 

 


3.11.2021

Drazí přátelé a modlitebníci,


modlitební místnost v Českém Těšíně bude opět otevřená. Registrace je již spuštěná na obvyklé adrese: http://www.modlitby24-7.cz/ceskytesin/rozpis.

Důvodů k modlitbám, věřím, máme každý mnoho. Zejména bych chtěl, ale povzbudit k modlitbám za politiku. Když přemýšlím nad současnou politickou situací, rezonuje mi v hlavě jedno slovo: „Jednota“. Současná společnost i politická scéna jsou roztříštěné všelijakými názory. Možná to tak bylo vždycky, nicméně v poslední době situace eskaluje. Pojďme se modlit za jednotu pro nově vzniklou koalici, která má sestavovat vládu, za jednotu a usmíření do znesvářené společnosti a v neposlední řadě za jednotu a usmíření mezi jednotlivými denominacemi zde na Slezsku i v celé České republice. Toužíme po tom, aby se Boží lid spojil a sjednotil v modlitebním zápase, ale i na misijním poli. (Jan 17:20-23)


Požehnaný čas, naplnění Duchem a radost během času v modlitební místnosti přejí,

Za tým Modliteb 24/7 v Českém Těšíně

Daniel a Aška Horští


P.S.: Moc děkujeme všem, kteří se podíleli/podílejí na tom, aby mohla modlitební místnost fungovat. 

 

27.5.2021

Drazí přátelé a modlitebníci,

Modlitební běh v tomto školním roce končí. Přes červen a prázdniny se chceme soustředit hlavně na službu modlitebního karavanu. Pokud byste se chtěli o této službě dozvědět více, najdete zde novou sekci "Modlitební karavan". Budeme rádi za Vaši podporu v této službě ať už modlitební nebo i praktickou přímo u karavanu.

Děkujeme

Tým Modliteb 24/7 v Českém Těšíně


 


 

 

20.1.2021

Drazí přátelé a modlitebníci,

Dveře modlitební místnosti se povedlo opravit. Modlitební místnost je pro Vás opět otevřená od dnešního dne.

Přejeme požehnaný čas.

Tým Modliteb 24/7 v Českém Těšíně 

4.1.2021

Drazí přátelé a modlitebníci,

Modlitební místnost bude muset být na nějaký čas uzavřena kvůli opravě vstupních dveří. Pokusíme se, aby byla co nejdříve opět otevřena.

Tým Modliteb 24/7 v Českém Těšíně 

28.10.2020

Drazí přátelé a modlitebníci,

Modlitební místnost je opět otevřena. Prosíme však abyste v tento zvláštní čas chodili do místnosti sami, desinfikovali si ruce a rezervovali si o hodinu více, než plánujete strávit v modlitební místnosti, tak abychom se navzájem nepotkávali.

Děkujeme Vám a přejeme požehnaný čas.

Tým Modliteb 24/7 v Českém Těšíně 

 

16.3.2020

Drazí přátelé,

velmi nás mrzí, že k tomuto musíme přistoupit, nicméně modlitební místnost bude vzhledem k nynějšímu nařízení vlády uzavřená. V Bibli se píše, že máme respektovat naši vládu a tak se i tímto chceme řídit. Asi žádná z výjimek k omezení pohybu osob se nevztahuje na cestu do modlitební místnosti, i přesto, že modlitby jsou v této chvíli to, co náš národ teď nejvíce potřebuje.

Věříme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kteří milují Hospodina a věříme, že i tyto zákazy a nařízení, si Bůh může použít k dobrému. V první řadě je to bezpochyby zpomalení šíření infekce, ale vím, že Bůh vidí mnohem dál.

Jednou z výjimek v omezení pohybu osob jsou procházky po parku nebo v přírodě. Využijte třeba i této možnosti a místo hodiny, kterou byste strávili v modlitební místnosti jděte na modlitební procházku do poloprázdných parků a vyhlašujte Boží přítomnost a Boží království. Žehnejte lidem, kteří jsou v zajetí moci satana a v zajetí Jeho strachu a proste za ně ať jim Bůh otevře oči. Věřím, že Bůh k Vám bude mluvit a bude Vám ukazovat jaký je jeho záměr s naším městem a s tímto národem.

Pozdvihněte hlavy, upřete svůj zrak na Ježíše a vězte, že On jedná. On je připravený učit neskonale víc, než zač prosíme, a než si vůbec dokážeme představit.

S přáním Božího pokoje,

Tým Modliteb 24/7 v Českém Těšíně

 


 

14.3.2020

Drazí přátelé a modlitebníci,

v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 vnímáme jak moc se potřebujeme jako Boží lid v Těšíně spojit na modlitbách. V těchto chvílích, kdy satan útočí na lidi strachem, jsme těmi, kteří přinášejí požehnání, naději, pokoj, radost...

Uvědomujeme si ale, že potřebujeme být zodpovědní a řídit se nařízením naší vlády. Dalo by se říct, že se zatím žádné nařízení vlády modlitební místnosti netýká. Nicméně chtěli bychom Vás požádat, abyste nyní co nejvíce využívali možnosti být v modlitební místnosti sami.

Také Vás prosíme: Pokud jste nachlazení nebo se u Vás vyskytují chřipkové příznaky (bolesti kloubů a svalů, horečka, kašel, ...), nechoďte do místnosti. Můžete tak ohrozit zdraví někoho jiného přesto, že se s ním fyzicky nepotkáte. Využijte možnosti odrezervovat svou hodinu na tel. čísle nebo mailu modliteb, popřípadě můžete svou modlitební stráž držet z domova. Člověk, který je registrovaný po Vás se do modlitební místnosti dostane pomocí kódu.

Nazávěr Vás chceme povzbudit verši ze 4. kapitoly 1. listu Janova: "Ten, který je ve vás, je totiž větší než ten, který je ve světě." (1. Janův 4:4)

Tým Modliteb 24/7 Český Těšín

Drazpřátelé a modlitebníci,
v neděli 15. března se opět otevře modlitební místnost. Jako motto jsme tentokrát vybrali verš z knihy Izajáš (1:18): "I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna." Je to nádherné zaslíbení. Když se ovšem podíváme do textu který předchází tomuto verši, zjistíme, že ono "zbělení" našich hříchu je podmíněno několika věcmi. Především nás zaujala zmíněná pomoc trpícím lidem (vdovy a sirotci). Pomoc potřebným je zcela jistě jedním ze základních úkolů Ježíšových následovníků.
Když zmiňujeme trpící, myslím, že v současné době nemusíme příliš hledat. Vidíme jak lidi okolo nás pohlcuje strach z blížící se nákazy virem a v konečném důsledku ze smrti. Kdy jindy než teď, můžeme jako Boží lid přinášet naději a pomoc. Pojďme být těmi, kdo nejen bojují v modlitbách za trpící, ale i těmi kdo je nesoudí, kdo je přijímají, kdo je uzdravují, kdo se jich zastávají, kdo jim vyhlašují svobodu, kdo je milují!
Pojďme se tedy v tomto předvelikonočním čase soustředit na to jak můžeme následovat našeho Pána - Ježíše Krista v jeho oběti.
S přáním Božího pokoje,
Za tým M24/7 v Českém Těšíně,
Daniel a Aška Horšt

 

 

Drazí přátelé a modlitebníci,

v neděli 15. března se opět otevře modlitební místnost. Jako motto jsme tentokrát vybrali verš z knihy Izajáš (1:18): "I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna." Je to nádherné zaslíbení. Když se ovšem podíváme do textu který předchází tomuto verši, zjistíme, že ono "zbělení" našich hříchu je podmíněno několika věcmi. Především nás zaujala zmíněná pomoc trpícím lidem (vdovy a sirotci). Pomoc potřebným je zcela jistě jedním ze základních úkolů Ježíšových následovníků.

Když zmiňujeme trpící, myslím, že v současné době nemusíme příliš hledat. Vidíme jak lidi okolo nás pohlcuje strach z blížící se nákazy virem a v konečném důsledku ze smrti. Kdy jindy než teď, můžeme jako Boží lid přinášet naději a pomoc. Pojďme být těmi, kdo nejen bojují v modlitbách za trpící, ale i těmi kdo je nesoudí, kdo je přijímají, kdo je uzdravují, kdo se jich zastávají, kdo jim vyhlašují svobodu, kdo je milují!

Pojďme se tedy v tomto předvelikonočním čase soustředit na to jak můžeme následovat našeho Pána - Ježíše Krista v jeho oběti.


S přáním Božího pokoje,

Za tým M24/7 v Českém Těšíně,

Daniel a Aška Horští

Plakát na modlitby