Informace

O 24-7 v Bruntále

Kdy?

6. - 11. června 2014 (pátek 18:00 - pondělí 24:00) 
Společné bohoslužby - chvály a uctívání – neděle 8. června 2014 v 9:30

Kde?

Prostory Tesaloniky, Jesenická 52, Bruntál (bývalé Seliko)

Co jsou modlitby 24-7?

Jedná se nepřetržitý modlitební řetěz tvořený lidmi či skupinami, kteří se budou střídat ve vyhrazené modlitební místnosti po jedné nebo více hodinových intervalech.

Proč je potřebná modlitební místnost?

Proč se tedy modlit v jedné konkrétní místnosti a ne každý u sebe doma? Místo vyhrazené pro modlitbu může mít svůj význam. Nutnost objevit se v konkrétním čase na konkrétním místě může být užitečná z hlediska disciplíny. Je těžší zaspat nebo jednoduše odejít. Ten, kdo přijde do modlitební místnosti, má určitý vyhrazený čas na to být s Ježíšem. Může zapomenout na práci a na denní povinnosti. Prostě je to chvíle oddělená jen pro Boha! Je na každém, jakou formou bude s Ním v kontaktu.

Jak bude modlitební místnost vypadat?

Věříme, že Bůh miluje kreativitu a biblické uctívání zahrnuje všech pět smyslů – celou osobnost člověka. Modlitební místnost bude kreativně upravená. Budou tam různé trojrozměrné modlitební stimuly, umělecké výtvory. Dále modlitební náměty týkající se našeho města, naší země, celého světa a také konkrétní náměty dodané jinými modlitebníky. Bude k dispozici také CD/MP3 přehrávač, zpěvníky, kytara, Bible, volné papíry a tužky pro tvořivé chvály. V kuchyňce vedle bude k dispozici varná konvice pro přípravu čaje nebo kávy. Zajištěn je i přístup na WC.

Přístup k modlitební místnosti bude označen.

Co je cílem modliteb 24-7?

Hlavním cílem je umožnit lidem jen tak být s Ježíšem, být v Boží přítomnosti. Věříme, že toto blízké intenzivní obecenství s naším Pánem a Spasitelem bude proměňovat naše životy a probudí v nás nový hlad po Bohu a po jeho Slovu. Dalším cílem je mobilizovat lidi k modlitebnímu boji. V Bibli čteme, jak důležité je neustále se modlit (Lk 18:1-7, 1.Tes 5:17). Věříme, že Pán Bůh modlitby shodné s jeho vůlí vyslýchá (J 16:24, 1. J 5:14-15). Naši velkou touhou je, aby se současná generace obrátila zpět k Ježíši. Chceme se u našeho Boha přimlouvat za spoustu modlitebních předmětů, které nám leží na srdci. Za naše přátele, kteří ještě nepatří Pánu Ježíši, za Bruntál, za šíření evangelia, za služebníky, za církev na Bruntálsku … Chceme vidět Boží zásahy v dalších oblastech, konkrétních věcech, životech konkrétních lidí. Připojte se a společně se sjednoťme v modlitbách! Nezáleží na věku, pohlaví, původu, ani na církevní denominaci, kterou navštěvujete, nebo na tom, jak dlouho jste věřící.

Organizace modliteb

Máte-li zájem se zapojit, rezervujte si svůj oddělený čas pro modlitbu na http://new.modlitby24-7.cz/bruntal/rozpis nebo na telefonním čísle 608 623 235. Prosím přijďte na svou hodinu včas, nejdříve však 5 minut předem, abyste nerušili předchozí modlitebníky. Ve večerních a nočních hodinách tj. od 20:00 do 6:00 použijte boční vchod, tj. z druhé strany budovy Selika, kde je vchod do bytů. Bude tam zvonek.

Informace

za organizátory:
Roman Hota (Křesťanské sdružení Tesalonika)
mobil: 608 623 235
e-mail: roman.hota@gmail.com
Non-stop služba (během akce): 608 623 235