Informace

Adresa: Návsí, Dlouhá 48 - farní úřad Slezské církve evangelické (boční vchod - zprava)