Informace

POZVÁNÍ NA   "MODLITEBNÍ HORU"

Co?

Společné nonstop modlitby M 24-7 našeho sborového společenství a dalších křesťanů v okolí - . Kdy se budeme střídal v hodinovém ( či vícehodinovém) intervalu.

Kde?

Modlitební místností tentokrát bude kterákoli místnost u tebe doma (nebo i jinde), kde budeš moci být sám se svým Bohem tzn.: ty pro něj a On pro tebe.

Kdy?

PONDĚLÍ 29. BŘEZNA od 18.00 h. -   PONDĚLÍ 5. DUBNA do 18.00 h.

 

 

Témata modliteb:

  • Už sama skutečnost Velikonoce, je velký předmět k modlitbám....
  • Chvála a vděčnost: za Boží milost a trpělivost s námi, za vyslyšené modlitby....za udravení nemocných, posílení a potěšení slabých a zarmoucených, za obrácení (nalezení) ztracených, za Boží pomoc pro naší zemi i jednotlivce v této době pandemie
  • Modlitby: za nemocné,  za osamocené lidi - za uzdravení, za Boží pokoj a ochranu před strachem a depresí v této náročné době
  • za spásu lidí v našem okolí- za vedení Duchem svatým a za moudrost, jakým způsobem můžeme zvěstovat evangelium
  • za moudré rozhodování  pro vládu a politiky,
  • za finance- aby jednotliví lidé byli ochráněni před exekucí a finančním nedostatkem z důvodu nastalé situace
  • za církev- za vedení Duchem svatým na modlitbách, za slovo povzbuzení pro naší zemi, za připravenost církve zvěstovat evangelium
  • za moudrost, jak můžeme prakticky pomoci

 

Svůj čas k modlitbám si zarezervuj na www.modlitby24-7.cz/sumperk


Do VZKAZNÍKU můžete posílat náměty k modlitbám nebo slovo pro povzbuzení!


Kontakt:

Pavel Mrázek 777 579 033, mrazek.pavel@gmail.com

Miroslav Jersák, 776 193 349, mjersak57@gmail.com

 

Miroslav Jersák, 776 193 349, mjersak57 (zavinac) gmail.com
Pavel Mrázek, 777 579 033, mrazek.pavel (zavinac)