Informace

Modlitby 24/7 "Za probuzení  a ukončení války na Ukrajině"

Dávejte si pozor, bděte a modlete se, neboť nevíte, kdy je ten určený čas. Jako člověk, který je na cestách: opustil svůj dům, dal svým otrokům plnou moc, každému jeho práci a dveřníkovi přikázal, aby bděl. Bděte tedy, neboť nevíte, kdy Pán domu přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, či před rozbřeskem, 36aby nepřišel neočekávaně a nenalezl vás spící. Co tedy říkám vám, říkám všem: Bděte!” Mk 13.33

Je potřeba se modlit víc než kdykoli dříve. Je moc zle, a horlivě se modleme, aby nebylo hůř - velkou moc má modlitba spravedlivého opravdová!

 

 

Modlitby a uctívání na náměstí

Přijďte se modlit a uctívat Pána Ježíše v Jeseníku na Masarykovo náměstí před radnicíi- většinou v neděli a ve čtvrtek od 17 do 18 hod, v ostatní dny nepravidleně od 18 do 19 hod - kontakt Pavel Vrbovský, t. 724623727.