Informace

Slavnostní otevření modlitební místnosti

Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Ve všem vzdávejte díky, neboť toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši. 1. Tesalonickým 5:16-18

Fungování modlitební místnosti zahájíme na 1. adventní neděli nepřetržitým modlitebním řetězem. Ten budou tvořit jednotlivci či skupinami – tyto „hlídky“ se budou střídat v modlitební místnosti po jedné nebo více hodinách.

Kdy? 1.12. – 2.12.2019, začátek 1.12. ve 20:00, konec 2.12. ve 20:00 hodin

Kde? Prostory KS Jeseník, místnost „velké nedělky“ (Husova 199, Jeseník)

Proč? Pán nás vyzývá, ať se modlíme neustále. Ale. Každodenní modlitební život je pro mnohé z nás těžký zápas. Doma nás často vyrušuje naše okolí či řada jiných vlivů. Naši mysl neustále bombardují různé zprávy, hluk, nesplněné povinnosti, starosti apod. Registrace konkrétní hodiny a nutnost jít do místnosti je závazek, který nám pomůže uskutečnit náš záměr. Vykročme z pohodlí svého domova a investujme svůj čas a energii do vztahu s Bohem.

O modlitební místnosti

Modlitební místnost je prostor pro nerušenou modlitbu a možnost mluvit s Bohem různými, často novými, způsoby. Cílem je vytvořit bezpečné a příjemné místo, které nás může inspirovat a motivovat k modlitbě. Můžete si číst Písmo, kreslit, psát básně, číst vzkazy a modlitební prosby ostatních modlitebníků, poslouchat hudbu, chválit s kytarou, nebo prostě jen být v tichu s Bohem.

Klíčovou ingrediencí modlitební místnosti je propojení generací, nepřetržitost modliteb, kreativita a propojení se navzájem mezi sebou.

V modlitební místnosti bude k dispozici Bible, volný papír a tužky pro tvořivé chvály, kytara, CD přehrávač s chválami a další.

Modlitební záměr

Témata si každý přináší do modlitební místnosti sám, ale obecně se chceme modlit za tři aktuální oblasti:

  • Probuzení v církvi a obnovení „první lásky“ (Zj 2,4-5)
  • Naplnění vize sboru „Získávat ztracené pro Boží království“
  • Misie v Hanušovicích, Zlatých Horách a Jeseníku

V modlitební místnosti bude možné zanechat vlastní modlitební témata a prosby o modlitby

Přihlášení

Máte-li zájem se zapojit, zaregistrujte se přes internet na adrese http://www.modlitby24-7.cz/jesenik nebo na telefonním čísle 731 917 989. Prosím, přijďte na svou hodinu nejdříve 5 minut předem.

 

Za organizátory:
Jan Dorničák, telefon 731 917 989, e-mail: jan.dornicak@gmail.com