Informace

"Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří. Ať si jejich vody hučí, ať se pění, ať se hory pro jejich zpupnost třesou! Řeka svými toky oblažuje město Boží, svatyni příbytku Nejvyššího. Nepohne se, Bůh je v jeho středu, Bůh mu pomáhá hned při rozbřesku jitra. Pronárody hlučí, království se hroutí, jen vydá hlas a země se rozplývá. Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný. Pojďte jen, pohleďte na Hospodinovy skutky, jak úžasné činy v zemi koná! Činí přítrž válkám až do končin země, tříští luky, láme kopí, spaluje v ohni válečné vozy. "Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi pronárody, vyvyšován v zemi." Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný." Ž 46

 

Od STŘEDY 14.10. DO STŘEDY 21.10.2020

VIRTUÁLNÍ MODLITEBNÍ ŘETĚZEC,

kdy se každý může zapojit k modlitbám ze svého domu!

Témata modliteb:

  • za NEMOCNÉ, za lidi v karanténě, za své blízké, za osamocené lidi- za uzdravení, za Boží pokoj a ochranu před strachem a depresí
  • za ÚČINNÝ lék a vakcínu proti viru Covid-19
  • za SPÁSU lidí v našem okolí- za vedení Duchem svatým a za moudrost, jakým způsobem ( můžu, můžeš) zvěstovat evangelium
  • za zdravotníky- za Boží ochranu, za sílu a moudrost
  • za dostatek léků, které urychlují zotavení pacientů
  • za moudré rozhodování  pro vládu a politiky, rozhodování krajů a starostů jednotlivých obcí
  • za finance a ekonomickou situaci v naší zemi- aby jednotliví lidé byli ochráněni před exekucí a finančním nedostatkem z důvodu nastalé situace
  • za církev- za vedení Duchem svatým na modlitbách, za slovo povzbuzení pro naší zemi, za připravenost církve zvěstovat evangelium
  • za moudrost, jak můžeme prakticky pomoci

Máte-li zájem se zapojit, zaregistrujte se přes internet na adrese http://www.modlitby24-7.cz/vsetin nebo na telefonním čísle 776 171 826

Do VZKAZNÍKU nebo na Facebookové stránky - Modlitby 24/7 Vsetín, můžete posílat náměty k modlitbám nebo slovo povzbuzení

telefon: 776 171 826, email: alenasiskova@seznam.cz

Za Modlitby 24/7 Daniel Raška

 

[bookmark][bookmark]