Jak se modlit za lidi na vysokých školách

Vysokoškolský rok začíná. Pro mnohé je to radostí, pro jiné výzvou. Jak se za ně můžeme modlit?

"Děkuji Ti, můj Stvořiteli a Pane, že jsi mi dopřál této radosti z Tvého díla." Možná bychom čekali, že autorem tohoto výroku je apoštol Pavel nebo sv. František z Assisi, nicméně tento text napsal jako předmluvu své slavné knihy o kosmologii Johanes Kepler. Možná známe Jana Husa jako velkého mučedníka a reformátora, nicméně byl také rektorem Karlovy Univerzity, u Komenského známe Labyrint světa a ráj srdce, ale už méně „Obecné porady o nápravě věcí lidských“. Tomáš Masaryk byl docentem filosofie a ve své disertační práci o sebevraždách dokazuje, že zvyšující se počet sebevražd je dán sekularizací společnosti.

Přesto musím říct, že když se pohybuji na akademické půdě, tak je prostředí značně ateistické, možná až anti-teistické. V přírodních vědách udávají trend neodarwinisté pod vedením Richarda Dawkinse, v humanitních vědách neoliberálové. Jsem pevně přesvědčen, že jednou z úloh křesťanů je tento trend změnit. Akademická půda není lehké prostředí. Přesto jsem přesvědčen, že mnozí z nás jsme povoláni, abychom přinášeli světlo právě zde. Aby hlasy respektovaných odborníků – křesťanů – zaznívaly v televizních diskuzích a padl mýtus o tom, že křesťanství je jen pro hlupáky. Aby učitelé – křesťané – mohli ovlivňovat své studenty a alespoň částečně mohli vyvážit pohled na svět, který je dětem vtlačován. Aby hlasy studentů – křesťanů – zaznívaly v akademických debatách a vytvořily protipól názorům, které uniformně odmítají Bohem vymyšlený řád věcí.

První úkol, který člověk od Boha dostal, bylo starat se o Zemi. Nikde v Božím slově jsem nenašel, že by tento úkol přestal platit. A jsem přesvědčen o tom, že pro plnění tohoto úkolu potřebujeme porozumět tomu, jak je svět tvořen a jak funguje – ať už na úrovni přírodních zákonů, nebo sociologického fungování společnosti. Církev po staletí udávala trendy ve vědě i umění, měla vliv na politiku a fungování společnosti. Byl bych rád, kdybychom se k tomuto trendu mohli vrátit.

Smutným faktem je, že statisticky nejvíce mladých křesťanů opouští víru při přechodu na univerzitu. Je to výzva pro místní církve, aby se o své studenty, kteří jsou vystaveni novému, nepřátelskému prostředí, postarala. Je to výzva pro organizace, které se věnují studentům. Je to výzva pro všechny, abychom se za mladé studenty modlili. Věřím, že mezi nimi jsou budoucí Husové, Komenští, Masaryci či Keplerové.

 

Můžete se modlit se za:

  • studenty, pro které je výzva udržet si víru v nepřátelském prostředí
  • církve, aby se studenty (a obecně mladými dospělými) uměly pracovat
  • studenty i akademiky, aby měli odvahu přinášet Krista a Boží pohled do odborných diskuzí, případně vystupovat na veřejnosti
  • generaci vzdělaných mladých křesťanů, kteří budou vstupovat do vlivných pozic a ovlivňovat společnost

 

Mgr. Jiří Červeň, Ph.D.

odborný asistent pro Molekulární biologii, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity.