Registrace

Mezinárodní modlitební výzva v době napjaté válečné situace

Bděme před Hospodinem a řešme, jak se našeho národa týká problém s Posměvačem (viz průvodní dopis)

Vyberte si pod tímto textem určitou hodinu (registrovat se nemusíte), klikněte na dané pole, zapište jméno a národ (email a telefonní číslo). V tento čas sami nebo s celou skupinkou modlitebníků (Pán Ježíš říká: " To jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou?" (Matouš 26.40).

Vyžeň posměvače a odejde i svár, ustane pře i hanba." (Přísloví 22.10)

Neraduj se z pádu nepřítele, nejásej nad jeho klopýtnutím ani v srdci, nebo to Hospodin uvidí a bude to zlé v jeho očích a odvrátí od něho svůj hněv. (Přísloví 24.17-18)

K čemu je registrace

Registrací získáte možnost mnohem rychlejší rezervace modlitebních hodin, získáte možnost rušit svoje rezervace a také tím ulehčíte práci administrátorům Modliteb 24/7.
Po zaregistrování se musíte přihlásit v panelu vlevo zadáním údajů z registrace. Teprve poté dostanete možnost rychlé rezervace hodin a možnosti odrezervovat si hodiny, které jste si zaregistrovali (pokud byly zaregistrovány po přihlášení).

Vyplněním registrace souhlasím s poskytnutím osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje slouží výhradně k organizačním účelům při zajišťování provozu modlitebního řetězce. K těmto údajům mají přístup pouze pověřené osoby.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledne přihlašování či registrace, neváhejte nás kontaktovat na emailu uvedeném v zápatí stránek.

Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Email (pro přihlášení) *
Heslo *
Heslo - kontrola (stejné jako Heslo)*
Jméno a příjmení *
Denominace
Telefon *