03.01.2022
Zveme vás k Aliančnímu týdnu modliteb, který se bude konat v týdnu od 9.1. do 16.1.2021.
31.12.2021
Dnes je náš poslední den, kdy přemýšlíme nad vánočním příběhem z Lukášova evangelia, a dnes se také setkáváme se Simeonem, mužem, který trpělivě čekal na to, až Bůh splní svůj slib.
29.12.2021
Dnes přemýšlíme o andělu Páně, který se zjevuje pastýřům a oznamuje narození Ježíše.
27.12.2021
Dnes se zabýváme druhou kapitolou Lukášova evangelia, kde se setkáváme se skupinou pastýřů; prvními lidmi, kteří se účastnili dramatu Ježíšova narození.
24.12.2021
Dnes budeme dále zkoumat Josefovu cestu do Betléma. Marie a Josef nemohli najít ubytování, a tak se Ježíš narodil na místě, kde se choval dobytek.
22.12.2021
Dnes přeskočíme v Lukášově evangeliu ke konkrétnímu okamžiku v příběhu Ježíšova pozemského otce Josefa. V tomto úryvku nahlédneme do širšího politického a národního prostředí té doby.
20.12.2021
Dnes se zamyslíme nad druhou polovinou Mariina chvalozpěvu, který je často nazývaný Magnificat.
17.12.2021
Dnes se budeme zamýšlet nad první polovinou jednoho z nejznámějších chvalozpěvů v Bibli.
15.12.2021
V dnešním zamyšlení znovu do vánočního příběhu vstupuje Alžběta, manželka Zachariáše. Je těhotná – čeká syna, kterého jí Bůh zaslíbil.
13.12.2021
Dnes se zamýšlíme nad závěrečnou částí Mariina setkání s andělem Gabrielem. Rozhovorem, který navždy změní běh jejího života.