Alianční týden modliteb 2022

Zveme vás k Aliančnímu týdnu modliteb, který se bude konat v týdnu od 9.1. do 16.1.2021.

Téma tohoto Aliančního týdne modliteb - Šabat: žít podle Božího rytmu, mě zvlášť potěšilo. Před lety mě otec seznámil s knížkou židovského teologa Abrahama Joshuy Heschela. Její název zněl jednoduše Šabat - jeho význam pro moderního člověka.

Jedním z jejích důležitých tvrzení bylo, že šabat má ve srovnání se zbytkem týdne jinou kvalitu. Věděli jste, že se slovo „svatý“ v příběhu o stvoření poprvé objevuje v souvislosti se sobotou? Když Bůh započal dílo stvoření a stvořil svět svým slovem, viděl, že to vše bylo dobré a nakonec, když byli stvořeni muž a žena, viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Když však ustanovil sobotu, posvětil ji – učinil ji svatou a oddělenou. To je rozdíl mezi stvořením a prací v prostoru věcí na jedné straně a ve sféře času na straně druhé. Protože šabat není nic jiného než syrový čas neznečištěný prací.

Jste si vědomi toho, že čas můžete vyměnit pouze za prostor věcí, nikoli věci za čas? Přesto se chováme, jako bychom mohli čas získat prací. Heschel to nazývá „dobýváním prostoru“. To je však iluze. Jediný způsob, jak z času získat více, je přestat pracovat a věnovat ho vztahům; bytí. Právě k tomu nás Bůh zve svou nabídkou šabatu, k trávení času s ním a jeho lidem. Měli bychom tedy být překvapeni, že je den odpočinku v těchto dnech pod takovým tlakem? Jak se lidé stále více vzdalují Božím pokynům pro život, den odpočinku prostě přestává dávat mnoha lidem smysl. Říkáme si, že si nemůžeme dovolit mít šabat, protože je třeba udělat tolik dobré a důležité práce. Alespoň bychom mohli dohnat některé věci, které se do pracovního týdne nevešly. A přitom tím, že stále více lidí pracuje během dne odpočinku, se předivo vztahů, která drží společnost pohromadě, stále více trhá. Je to začarovaný kruh, který zažíváme. Myšlenka získat více tím, že nedodržíme den odpočinku, nic nepřidává. Spíše to přináší větší ztráty než kdy jindy.

Šabat je geniální Boží dar, který se řídí jinou logikou. Během tohoto modlitebního týdne se seznámíte s různými jeho aspekty. Modlím se, abyste se při modlitbě znovu seznámili s tímto dnem odpočinku, šabatem, který my, křesťané v Evropě, slavíme už něco přes 1700 let v neděli (tak, jak ji zavedl římský císař Konstantin v roce 321 n. l.). Jsem přesvědčen, že pořádný den odpočinku vnese do našich životů pokoj (šalom), po kterém všichni tolik toužíme. V této souvislosti vám přeji šabat šalom.

Thomas Bucher
Generální tajemník Evropské evangelikální aliance