Modlitby před Velikonocemi

Pro připomínku podstaty Velikonoc a Ježíšovy oběti si letos mnoho lidí zvolilo formu modlitebního řetězce. Pojďme se podívat, jak tento čas prožívali v Břeclavi, v Těrlicku a ve Vysokém Mýtě.

Vysoké Mýto

Ve Vysokém Mýtě mají modlitební řetězce (nejen o Velikonocích) téměř 10 letou tradici. Ten letošní Velikonoční probíhal od úterý 12. dubna do Velkého pátku. Řetězec probíhal v modlitební místnosti, kterou místní hezky nazdobili a připravili v ní různá stanoviště, u kterých se lidé mohli modlit nejen za přicházející Velikonoce, ale mohli Bohu předkládat i válku na Ukrajině, své osobní potřeby a zápasy.

Břeclav

Modlitební řetězec běžel v Břeclavi od pondělí 11. dubna do soboty 16. dubna. Předcházel mu 40 denní postní řetězec, kterého se mohli lidé také zúčastnit. Řetězec se neuskutečnil fyzicky v modlitební místnosti, protože církevní prostory sboru byly vyhrazeny pro ubytování Ukrajinců. Lidé se tedy modlili doma nad náměty, které se jim zaslaly e-mailem. Podstatou celého řetězu bylo připomenout si v tom všem shonu pravý význam Velikonoc a uvědomit si, co se o Velikonocích stalo a jaký to má přesah i do dnešní doby a situace.


Těrlicko

Dveře modlitební místnosti se v Těrlicku otevřely na Velký pátek. Řetězec trval do Velikonočního pondělí. Hlavní motivací ke spuštění řetězce byly nejen Velikonoce, ale členové sboru v Těrlicku se chtěli touto formou sjednotit na modlitbách pro další rozhodování ve směřování jejich společenství. S odstupem času vnímá pastor sboru Lukáš Sztefek díky řetězci duchovní posun sboru. Řetězec byl pro mnoho lidí povzbuzením, že je Pán Bůh přítomný a že jedná. Lidé ocenili také to, že mohli společně sdílet své osobní zápasy a nést je společně na modlitbách.


Proběhla modlitební modlitební místnost i ve vašem městě? Můžete nám napsat zprávu a poslat fotku.