Vzkazník

Prosím berte v potaz, že vzkazník neslouží k žádostem o odrezervování hodiny.
Pokud nejste registrovaní a chcete odrezervovat svojí hodinu, napište prosím administrátorovi stránek na email roman.klevar@seznam.cz, popř. volejte na tel. číslo +420 725981671.

Prosím berte v potaz, že vzkazník neslouží k žádostem o odrezervování hodiny.
Pokud nejste registrovaní a chcete odrezervovat svojí hodinu, napište prosím administrátorovi stránek na email roman.klevar[xyz#seznam.cz, popř. volejte na tel. číslo +420 725 981 671.

Jméno
E-mail (chráněn proti spamu)
Toto pole nevyplňujte:
Vzkaz
 


Roman Klevar roman.klevar~!!~seznam.cz
Úterý, 16.04.2019 20:33

Dveře jsou otevřeny pro každého stačí se rozhodnout zapsat a obětovat svůj čas a přijít. K dispozici jsou tři místnosti v Boží přítomnosti. Žalm 53:3
Lucie Medřická luciemedricka~!!~seznam.cz
Pátek, 12.04.2019 22:04

Ahoj,
chci se zeptat, jdu ráno na modlitby od 7. Bude tam odemčeno?
Lucka Medřická
Roman Klevar roman.klevar~!!~seznam.cz
Sobota, 06.04.2019 11:50

Milí přátelé v Kristu,

děkujeme za vaše modlitby ohledně včerejšího jednání v Poslanecké sněmovně. Opět nedošlo na hlasování, byla jen rozprava o obou návrzích. Další jednání má být kolem 15 dubna, ještě to upřesníme, až se bude vědět. Máme tedy zhruba dva týdny na intenzivní modlitby a půsty. Je to hodně důležité. Pokud chcete vědět, o co se zde zápasí, poslechněte si některé příspěvky z rozpravy ve sněmovně. Jsem vděčný Bohu, že tam jsou mnozí moudří a odvážní poslanci, kteří dokáží klidně, kultivovaně a věcně argumentovat a objasňovat podstatu věci, jako jsou Marek Výborný, Aleš Juchelka a mnozí další. Mám naději, že návrh na manželství homosexuálů bude zamítnut v prvním čtení a naopak návrh na zakotvení manželství muže a ženy v ústavě bude schválen. K tomu je však potřeba 3/5 většina ze 200 poslanců. To je na pořádný zázrak. Napište znovu poslancům dopisy s žádostí, aby podpořili návrh novely na ústavní definici manželství muže a ženy. Pokud na ně nemáte maily, ozvěte se mi, pošlu vám je.

David Loula
Roman Klevar roman.klevar~!!~seznam.cz
Pátek, 05.04.2019 15:32

Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej:

jako muže a ženu stvořil je. A Bůh jim požehnal.

Bůh jim řekl: „Ploďte a množte se, naplňte zem, (Bible, Gen 1)Bůh je proto vydal nečistotě, po níž v srdci toužili, když vyměnili Boží pravdu za lež a ctili stvoření a sloužili mu raději nežli Stvořiteli. Bůh je proto vydal hanebným vášním. Jejich ženy vyměnily přirozené obcování za to, které je proti přírodě. Stejně tak muži opustili přirozené obcování se ženou a vzpláli touhou k sobě navzájem; muži páchají nestydatost s muži a za svou zvrácenost na sebe přivádějí nevyhnutelnou odplatu. (Bible, Dopis Římanům 2 ),,Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost.,, článek 3. Všeobecná deklarace lidských právNedali jsme našim poslancům, zvoleným zástupcům mandát na to, aby přejímali změny zákonů, pro naši kulturu a tradici cizí a destruktivní. Nedali jsme jim mandát na to vykonávat na našich národech sociální experimenty a plíživou genocidu formou genderistického rozkladu tradičních morálních hodnot a Bohem daného pověření rodiny a manželství mezi muži a ženami. Proto žádejme, aby takoví poslanci podali demisi a v celonárodní kampani je učinit nevolitelnými. Máme na mysli například iniciátorku novely zákona o manželství ,,pro všechny,, Radku Marxovou (ANO ) a další aktivisty a příznivce pro homo-změny jako Karala Šlechtova ( ANO ) a další, zvl, z Pirátů. Podporujeme naopak návrh KDU, aby byl pojem manželství upřesněn právně jako vztah mezi mužem a ženou.V úterý, 26. 3. 2016 kdy se měla odpoledne vést rozprava ohledně té změny zákona manželství s dodatkem pro manželství homosexuálů jsem s hesly přišel již po 7 hodině ranní ke dveřím do parlamentu na Malostranské straně náměstí, odkud od tramvají a parkoviště přicházejí poslanci a další pracovníci parlamentu. Měl jsem panely s nápisy:

BOŽÍ ŘÁD UCHOVAT , ,,Chraňte tradiční rodiny a ,, Děti nejsou rukojmí. Měl jsem tam i panel s kresbou návrhu na vlajku manželství, siluetu muže, ženy s dětmi. Pracovnice parlamentu, pro styk s veřejností vzápětí vyšla a ptala se mne na důvody té demonstrace, a na formu a obsah panelů.Jeden nedoporučila ( stop amoral.. ) Brzo přišla skupina pěti křesťanů z Ústí nad Labem, vedená Karlem Bártou, kteří si pro tento den vyzvedli dovolenou z práce, aby se mohli účastnit i odpoledního jednání v galerii parlamentu a donesli další, perfektně vytištěné a zalaminované panely formátu A3. Okamžitě jsme se rozložili na všech místech přístupu do parlamentu a některé jsem poslal na průzkum do ulice Sněmovní, před hlavní vchod sněmovny. Měli tato hesla: ,, Zachraňte rodinu se siluetou fotky rodiny, - Bůh stvořil muže a ženu, - Táta - máma Boží žít zachovat,- Rozpad rodiny způsobí: rozpad společnosti - a pro aktivisty homo měli heslo: Geneticky muž je muž, žena je žena,- Milí poslanci, neberte dětem mámu a tátu. Tato hesla ve zmenšeném formátě s dopisem aktivista Karel Bárta již poslal jednotlivým poslancům, a ještě je graficky upravené dal na podatelnu pro politické kluby. Po chvíli se skupina ze Sněmovny vrátila, protože policie v oblasti parlamentu nedovoluje tato formy demonstrací. Přitom dovolila policie na Sněmovní ulici viset duhový prapor se znakem Tibetu. Měli jsem plán do 13 hod se držet v přístupech do parlamentu od Malostranského náměstí. Mohli jsme mluvit s procházejícími poslanci, novináři Přišel další aktivista od Prahy se svými plakáty. Některé z plakátů snímala televize již v tu dobu. Někteří poslanci se nechali s námi vyfotit a vybídli nás, abychom vydrželi do odpoledne, že s námi sdílí názory, které budou hájit. Jednomu známému poslanci jsem řekl: ,, Po 14 hodině buďte zodpovědní k našemu národu !!,, Ubezpečil mne, že ano.

Po 12 hodině jsme zjistili, že homo-aktivisté sundali tibetskou vlajku ve vchodě před parlamentem a vyvěsili velkou duhovou vlajku nad fotografií ex presidenta Václava Havla, držící se v obětí s Dalajlámou, a nápisem. Vedle byly jejich výzvy k aktivistům a heslo: ,, Manželství pro všechny, ,, Jsme fér..,, atd. Toto vyvěšení vlajky duhové nám umožnilo přemístit se jako reciproční vyvážení s panely před hlavní vrata parlamentu, policie nám jen učinila nějaké provozní pokyny a nechala nás stát opodál duhové vlajky. Díval jsem se a jednomu bratru řekl význam barev. Co barva, to pohled na Panujícího Ježíše. a dílo milosti. Bylo to jako minule, kde jsem tam stál sám s panely proti amorální změně zákona. Opět nám poslanci projevovali sympatie a homo aktivisté, naopak se pokoušeli vést provokativní diskuse. Nyní šlo o jednu věc, že balkon pro veřejnost má jen 40 míst a dostanou se tam jen někteří. Čekalo se do 14 hod. Minule to měli obsazeno homo aktivisté, nyní přišla řada křesťanů z Prahy a celá skupina z Ústí se tam také dostala. Zvl sestra se těšily na teplo. Tentokrát jim přikázali, že nesmí ani tleskat, protože minule placení homo aktivisté byli prý velice hluční. Když ve 14 hod odešli všichni do galerie, osaměl jsem znovu s panely a s jedním bratrem, který měl také svá hesla, například: Bůh nestvořil národ aby skončil jako Sodoma. Nyní si na nás vyzkoušeli kameramani televizních štábů a fotografové své kamery a vedli s námi rozhovory proč tu stojíme, co si myslíme o těch zákonech. Do galerie nebyla vpuštěna ona skupina homo-aktivistů, co přišli později než křesťané a také z důvodu, že pracovníci úřadu si pamatovali jejich minulé provokační pokřiky řvaní a pískot. Poslanci si zřejmě stěžovali na hlučné reakce posluchačů balkonu. Mohli jsme těm mladým homo aktivistům předat evangelium, tištěné texty o evangeliu a všichni dostali vizitku s nápisem: Ježíš ti nabízí věčný život a odkaz na web: www.JezisTeMiluje.cz Nastal čas slovních a názorových přestřelek mezi námi a homo-mládeží. Nyní jsme měli stát několik hodin do 19 hodiny před parlamentem a v modlitbě a s rozhovory čekat na výsledek. Vevnitř v galerii sněmovny se modlila v teple další skupina. Když jsem viděl, jak spolubratr se třese zimou, šli jsme do restaurace u Kocoura na čaj a znovu před parlament. Lidé, vycházející nás opět informovali o průběhu, jednak že je tam silné pro homosexuální lobby, ale že většina poslanců měla dobré a silné argumenty pro rodinu tradiční manželství. Bylo jasné dle dlouhého seznamu diskutujících, že opět nedojde k rozhodnému hlasování, ačkoliv měli na to 4 hodiny. Strategie byla jasná, oddálit hlasování na další jednání. Rozčilená R. Marxová prohlásila, že navrhne už 16 dubna další jednání, které by mělo směřovat k rozhodnutí. Jenže jeden z poslanců se v rozpravě vyjádřil o nezájmu poslanců o tuto kauzu. Řekl, že zatímco se plno poslanců potuluje po chodbách s kávou, tak v tomto důležitém zákoně, kde se rozhoduje o mnoho je na druhé straně velký zájem občanů. Ukázal na plnou galerii lidí.

Někdo řekl, že tím, že je to tak půl na půl v budoucí volbě o tak závažném zákonu rozhodne sestava lidí, co budou v té chvíli hlasování v sále a kouřící, kafíčkáři a absentéři tedy nebudou volit. Dvě hodiny před koncem přišel ještě bratr z Pardubic, nesl mé panely, a umožnil mi tak si jít ohřát do blízké restaurace ,,U Hrocha,,

Již před 19 hodinou bylo jednání odročeno na další senátní jednání, dle Marxové zřejmě bude již 16 dubna. Když paní R Marxová vyšla z parlamentu aby vstoupila do přijetého vládního vozu, zvolal jsem nahlas, takže to slyšela: ,, BOŽÍ ŘÁD UCHOVAT, ODVRÁTÍME ČESKÝ PÁD !!! Tato poslankyně je totiž iniciátorkou této změny zákona manželství. Ústečtí vyšli, a referovali mi co slyšeli. Jedna setra z Prahy mi před tím řekla: ,, Je to smutné, kolik poslanců jsou ovlivněni tím západem. Dokonce jedna poslankyně od lidovců, podporující normu rodiny, se názorově otočila a vyjádřila se pro svobodu a toleranci vůči menšinám. Jiný bratr mi řekl: Jsem rád, že jsem to slyšel. Mám dojem, že většina poslanců mluvila rozumě a byli zásadoví. Mám důvěru, že většina poslanců je pro normu rodiny. ,, Kéž by,, povzdechl jiný bratr. Někteří poslanci vyznali , že jsou křesťané, Výborný příspěvek měl i poslanec Juchelka. Tak jsme šli k tramvajím, Ústeckým jel vlak domů, a já spěchal domů se promrzlý položit na termální matraci, abych se prohřál.

Václav Lamr Forum angažovaných křesťanů
Jindra Lacinová jila1955~!!~seznam.cz
Neděle, 27.08.2017 22:22

1. 9. se potřebuji odhlásit. Děkuji
Milan Červeň milanacerven~!!~seznam.cz
Sobota, 25.03.2017 10:09

Pro všechny modlitebníky. 1. Petrova 1:4-11
Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí, a tak docházíte cíle víry, spasení duší. Toto spasení hledali a po něm se ptali proroci, kteří prorokovali o milosti, která je vám připravena; zkoumali, na který čas a na jaké okolnosti ukazuje duch Kristův v nich přítomný, když předem svědčí o utrpeních, jež má Kristus vytrpět, i o veliké slávě, která potom přijde.
Nebesa se radují a Pán vám žehná. Milan
Milan Červeň milanacerven~!!~seznam.cz
Pátek, 24.03.2017 22:18

Pro všechny modlitebníky. 1. Petrova 1:4-11
Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí, a tak docházíte cíle víry, spasení duší. Toto spasení hledali a po něm se ptali proroci, kteří prorokovali o milosti, která je vám připravena; zkoumali, na který čas a na jaké okolnosti ukazuje duch Kristův v nich přítomný, když předem svědčí o utrpeních, jež má Kristus vytrpět, i o veliké slávě, která potom přijde.
Nebesa se radují a Pán vám žehná. Milan
Milan Červeň milanacerven~!!~seznam.cz
Úterý, 21.06.2016 17:45

Zdravím všechny modlitebníky a posílám verše pro povzbuzení.
Ráno od tří se budu modlit zde ve Šluknově, alespoň takto se připojím.
1 Královská 8:28
 Hospodine, můj Bože, skloň se k modlitbě svého služebníka a k jeho prosbě o smilování a vyslyš lkání a modlitbu, kterou se tvůj služebník před tebou dnes modlí:
1 Královská 8:29  Ať jsou tvé oči upřeny na tento dům v noci i ve dne, na místo, o kterém jsi řekl, že tam bude dlít tvé jméno. Vyslýchej modlitbu, kterou se bude tvůj služebník modlit obrácen k tomuto místu.
1 Královská 8:30
 Vyslýchej prosbu svého služebníka i Izraele, svého lidu, kterou se budou modlit obráceni k tomuto místu, vyslýchej v místě svého přebývání, v nebesích, vyslýchej a odpouštěj.
1 Královská 8:33
 Bude-li poražen Izrael, tvůj lid, od nepřítele pro hřích proti tobě, ale navrátí se k tobě, vzdají chválu tvému jménu a budou se k tobě modlit a prosit o smilování v tomto domě,
1 Královská 8:35
 Uzavřou-li se nebesa a nebude déšť pro hřích proti tobě, budou-li se modlit obráceni k tomuto místu a vzdávat chválu tvému jménu a odvrátí se od svých hříchů, protože jsi je pokořil,
1 Královská 8:38
 vyslyš každou modlitbu, každou prosbu, kterou bude mít kterýkoli člověk ze všeho tvého izraelského lidu, každý, kdo pozná ránu svého srdce a rozprostře své dlaně obrácen k tomuto domu.
1 Královská 8:42
 neboť budou slyšet o tvém velkém jménu a o tvé mocné ruce a o tvé vztažené paži, přijde-li a bude se modlit obrácen k tomuto domu,
1 Královská 8:44
 Vytáhne-li tvůj lid do boje proti nepříteli po cestě, kterou jej pošleš, a budou-li se modlit k Hospodinu směrem k městu, které jsi vyvolil, a k domu, který jsem vybudoval tvému jménu,
1 Královská 8:45
 vyslyš v nebesích jejich modlitbu a prosbu a zjednej jim právo.
Milan
Rezervace na Středa, 22.06.2016 03:00 :)

Lenka Lenka.hermanek~!!~seznam.cz
Středa, 16.03.2016 17:34

Žalm 144 Davidův . 1Požehnán buď Hospodin, má skála, který učí bojovat mé ruce a mé prsty válčit!
2Moje milosrdenství a moje pevná tvrz, můj nedobytný hrad, můj vysvoboditel, můj štít, k němuž se utíkám, on mi můj lid podmaňuje.
3Hospodine, co je člověk, že ho bereš na vědomí, co syn člověka, že na něj myslíš?
4Člověk se podobá vánku, jeho dny jsou jak stín pomíjivé.
5Hospodine, nakloň nebesa a sestup! Dotkni se hor a bude se z nich kouřit.
6Udeř bleskem, rozptyl nepřátele , vypusť své šípy a uveď je v zmatek,
7vztáhni ruku z výše, vyprosti mě a vysvoboď z nesmírného vodstva, z rukou cizozemců!
8Jejich ústa mluví šalebně, jejich pravice je pravice zrádná!
9Bože, chci ti zpívat novou píseň, s harfou o deseti strunách budu ti pět žalmy.
10Ty, jenž dáváš spásu králům, jenž Davida, svého služebníka, vyprošťuješ od zhoubného meče,
11vyprosti mě a vysvoboď z rukou cizozemců! Jejich ústa mluví šalebně, jejich pravice je pravice zrádná.
12Kéž jsou naši synové jak štěpy, krásně urostlí v svém mládí. Naše dcery ať jsou jako sloupy vytesané podle chrámového vzoru.
13Naše sýpky ať jsou plné, ať skýtají hojnost všeho. Našich ovcí ať je na tisíce, desetitisíce všude vůkol,
14náš skot ať je březí. Ať nás nepostihne vpád a odvlékání, ať nezazní žalostný křik na ulicích.
15Blaze lidu, jemuž se tak daří. Blaze lidu, jehož Bohem je Hospodin!

Marian ml.Rafael perlovoj~!!~email.cz
Středa, 09.03.2016 13:16

Ahoj Davide prosímtě zapiš me na dneska na 23:00 hod
Plamínek plaminek.nadeje.nevyhasina~!!~seznam.cz
Úterý, 19.01.2016 18:01

Jeruzaléme, na tvých zdech jsem ustanovil strážné, kteří celý den a celou noc nikdy neztichnou. Vy, kdo Hospodina upomínáte, nedopřávejte si pokoje. a ani jemu pokoj nedejte, dokud neobnoví Jeruzalém (Kristův lid) a dokud nezpůsobí, aby byl slavný na zemi. Izajáš 62:6-7
Lenka Matuloová Lenka.hermanek~!!~seznam.cz
Pondělí, 18.01.2016 11:48

Hospodina vidím před sebou napořád,

je po mé pravici, nezakolísám.

Mé srdce je šťastné, můj jazyk zpívá,

také mé tělo v bezpečí odpočívá.

Nenecháš v hrobě duši mou,

nevydáš jámě svého věrného!


Stezku života jsi mi ukázal,

ve tvé přítomnosti je plnost radosti,

nekonečné blaho je po tvé pravici! Žalm 16, 8-11
Dana Pribanová dpribanova~!!~seznam.cz
Neděle, 17.01.2016 15:33

Na termín od 18-22.1 (9.00-9.59hod) jsem se registrovala v době, kdy byla tabulka poloprázdná. Pokud je někdo, kdo by se rád modliteb 24/7 zúčastnil a nezbylo pro něj vhodné políčko, tak pokud by ti vyhovoval čas z některé mé registrace, dej vědět, místo uvolním.
Jiřina Tomášková jirinatomasek~!!~seznam.cz
Pátek, 15.01.2016 16:08

Ahoj Davide.
Dnes jsem si rezervovala po -pá mezi 2-3 hod. Udělala jsem chybku a místo jména a příjmení, jsem tam napsala část emaiové adr. Prosím až budeš v přihlašovací tabulce, mohl bys mi jméno opravit. Děkuju, Jiřka.T.