Informace

Pozor!

V termínu od 16. do 18.září 2018 bude otevřen další mezisborový a naddenominační modlitební řetěz (v Krásném Březně).

Tentokrát jde o osmačtyřicetihodinový čas, kdy v půstu a modlitbách připravujeme atmosféru pro ty, co budou vládnout v tomto městě, potažmo nad naším národem. Kandidátem na primátora je tentokrát bohabojný a znovuzrozený křesťan, Pavel Tošovský. On sám potřebuje obrovskou moudrost, bázeň i naši modlitební podporu. Nechť vidí to, co by jindy neviděl.

Budujme osobní vztah s Pánem, bořme duchovní hradby nad naším městem, vyhlížejme způsob předání evangelia a buďme poslušni!

Navíc bojujme za to, aby neprošel zákon o "homosexuálním manželství", o čemž by se mělo teď na podzim hlasovat a také o to, aby Boží lid právě v této praktické věci prokázal svou semknutost a jeden hlas (viz např. Petice na podporu správné definice manželství).

Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.

1 Timoteovi 2.1 - 4

Místo M24-7 se nachází naproti vstupu do Corsa, vedle krásnobřezenské polikliniky za malou zídkou:)

Pro rychlý kontakt přímo na místě: Kejža Rafaelová (722547365)

Už dnes se můžete psát na www.modlitby24-7.cz (MÍSTNOST-ÚSTÍ-ROZPIS)

  

 


Kristus však jako Syn je nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději.

 Kontakt:

 

David Kafka

+420 739 600 333

davidkafka.necas(zavináč)seznam.cz