Vzkazník

Prosím berte v potaz, že vzkazník neslouží k žádostem o odrezervování hodiny.
Pokud nejste registrovaní a chcete odrezervovat svojí hodinu, napište prosím administrátorovi stránek na email , popř. volejte na tel. číslo .

Jméno
E-mail (chráněn proti spamu)
Toto pole nevyplňujte:
Vzkaz


Karla Došková karla.doskova~!!~seznam.cz
Středa, 03.03.2021 04:32

Zástupné vyznávání hříchů, pokání - osobní, za církev, za národ.(vlažnost, zesvětštění, odklon od tradičních hodnot, potraty, vztahy bez manželství, registrované partnerství, podvody, korupce, prospěchářství, modloslužba peněz a blahobytu, sobectví, ... a další.
"Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem." Jóel 2,13

Petra Burdová petraduchcov~!!~seznam.cz
Úterý, 02.03.2021 21:15

Přijala jsem větu: "Tři na jednoho."

2 Tim 1, 6 - 11
Rozněcujme Boží dary, které jsme přijali od našich duchovních autorit. Proti "jednomu duchu" strachu máme "ducha tří" SÍLY,LÁSKY a ROZVAHY. Nestyďme se za Pána a svoje sourozence v Kristu. Jeho záměry s námi sahají před začátek věků. Evangelium je moc, kterou se zjevuje život a nesmrtelnost. Toto mohou/mají zvěstovat KAZATELÉ, APOŠTOLOVÉ a UČITELÉ.
Pozn. Pavel to zde v tomto listě měl 3 v 1 viz. verš 11.:o)
Možná nejsme "Pavlové", nevadí. Můžeme / pojďme povstat i jednotlivě, ale určitě spolu bok po boku.
Václav Jarolímek vaclav.jarolimek~!!~ujv.cz
Sobota, 27.02.2021 23:12

Šárko, bude, prosím, otevřen blog pro vzkazy a slova, která přijmeme při modlitbách od našeho nebeského Otce i to co obdržíme od Božího Ducha?
Dík za Tvojí výzvu a otevření modlitebního řetězce.
V.