Rozpis

Modlitební řetězec probíhá online. Přidat se tedy můžete odkudkoliv z ČR. Modlitby můžete propojit i s půstem. Řetezec je spuštěn během období lockdownu, tedy v termínu 1.3.-21.3.2021.


Vstoupil na loď a učedníci ho následovali. Vtom se strhla na moři veliká bouře, takže loď už mizela ve vlnách; ale on spal. I přistoupili a probudili ho se slovy: „Pane, zachraň nás, nebo zahyneme!“ Řekl jim: „Proč jste tak ustrašeni, vy malověrní?“ Vstal, pohrozil větrům i moři; a nastalo veliké ticho. Lidé užasli a říkali: „Kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře?“ Matouš 8,23-27


Obraťme se na Ježíše stejně jako učedníci. V Jeho jménu je naděje i pro náš národ!

A v jeho jménu bude naděje národů. Mt 12,21

 

Několik modlitebních námětů najdete v záložce "Modlitební náměty" v levém sloupci.

Pokud byste přijali nějaké slovo od Pána Boha pro ČR, můžete nám jej napsat na info@modlitby24-7.cz nebo zde.

 

 

V současné době není spuštěna rezervace do modlitebního řetězce.