Modlitební náměty

Vstoupil na loď a učedníci ho následovali. Vtom se strhla na moři veliká bouře, takže loď už mizela ve vlnách; ale on spal. I přistoupili a probudili ho se slovy: „Pane, zachraň nás, nebo zahyneme!“ Řekl jim: „Proč jste tak ustrašeni, vy malověrní?“ Vstal, pohrozil větrům i moři; a nastalo veliké ticho. Lidé užasli a říkali: „Kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře?“ Matouš 8,23-27


Obraťme se na Ježíše stejně jako učedníci. V Jeho jménu je naděje i pro náš národ!

A v jeho jménu bude naděje národů. Matouš 12,21


Zde je několik modlitebních námětů. Seznam není vyčerpávající, spíš jde o prvotní inspiraci do modliteb:

COVID-19

- Zastavení šíření koronaviru v ČR

- Uzdravení nemocných a snížení počtu hospitalizovaných v nemocnicích

- Mnohonásobně se zvýšil počet sebevražd, závislostí, depresí a úzkostí

- Zodpovědnost lidí


ZDRAVOTNICTVÍ

- Posila (fyzická, duševní i duchovní) pro přetížené zdravotníky

- Dostupnost léčiv, která pomáhají při koronavirové infekci


VLÁDA

- Boží moudrost do rozhodování a řešení celé situace

- Boží posilu v tomto náročném období

 

CÍRKEV

Dobře Šárko, pošli více info a zkusíme to rozšířit.
Jako aktuální téma vnímám, aby církev ve městech povstala v jednotě, obnovila vzájemnou lásku a sloužila společně okolí

- Ať církev povstane v jednotě a je světlem v této době

- Obnova vzájemné lásky a společná služba okolí

- Srdce lidí - milost k pokání a obrácení k Ježíši - původci života a spásy

 

UČITELÉ, ŽÁCI

- Posilu pro učitele, pro které je online výuka náročnější než klasická prezenční výuka

- Ztráta sociálního kontaktu se negativně projevuje na psychice dětí


RODINY

- Vztahy v rodinách, které se mohly vlivem restrikcí zhoršit nebo vyostřit

- Osamělí lidé, kteří těžce nesou sociální izolovanost


MÉDIA

- Šíření pravdivých informací

- Ať nešíří a nepodněcují paniku a strach