Informace

Kdy?

Chceme se společně modlit od pátku 29. 11. 2023 11:00 do neděle 31. 11. 2023 18:00

Kde?

Evangelická fara SCEAV Těrlicko (vchod od fary, po schodech dolů). (Kostelní 177, Těrlicko)

Jak?

Nepřetržitý modlitební řetěz tvořený lidmi či skupinami, kteří se budou střídat v modlitební místnosti po jedné nebo více hodinových ,,hlídkách“

Proč?

Modlitba je přirozenou součástí duchovního života každého křesťana. Proč se tedy modlit v jedné konkrétní místnosti a ne každý u sebe doma? Snadno se může stát, že člověk zaspí, nemůže se soustředit, má nenadálé povinnosti… Ten, kdo přijde do modlitební místnosti, má určitý vyhrazený čas na to být s Bohem. Může zapomenout na práci, na denní povinnosti.

V Bibli čteme, jak důležité je neustále se modlit (Lk 18:1-7, 1.Tes 5:17). Skrze blízké intenzivní obecenství s našim Pánem a Spasitelem se budeme proměňovat zevnitř a není možné, aby se tato změna srdce neprojevila i navenek. Také můžeme nově poznávat Boží vlastnosti. Navíc je na tomto místě provoněném modlitbami Božího lidu přítomen Duch Svatý (Sk 2:2). V modlitební místnosti máme příležitost připojit se k modlitbám druhých a stát se jejich součástí.

Sám nebo s někým?

Čas v modlitební místnosti si můžete naplánovat jen pro sebe, nebo se můžete předem domluvit a přijít s přáteli, s partnerem, dětmi nebo třeba s celou skupinkou.

Hodinu nebo dvě?
Pokud jste v modlitební místnosti ještě nikdy nebyli, můžete mít obavy, zda tam vůbec celou hodinu vydržíte a čím těch dlouhých 60 minut naplníte. Nebojte se! Nemusíte celou dobu mluvit. Chystáte se setkat s Bohem, třeba bude také mluvit On. Můžete si v místnosti projít několik zastavení a inspirovat se, číst si, psát, poslouchat, malovat, zpívat, ...
Mnozí, kteří už v modlitební místnosti byli, naopak říkali, že hodina uplyne jako pár minut. Rozhodně neváhejte rezervovat si více hodin za sebou nebo přijít vícekrát

Hodinu nebo dvě?

Pokud jste v modlitební místnosti ještě nikdy nebyli, můžete mít obavy, zda tam vůbec celou hodinu vydržíte a čím těch dlouhých 60 minut naplníte. Nebojte se! Nemusíte celou dobu mluvit. Chystáte se setkat s Bohem, třeba bude také mluvit On. Můžete si v místnosti projít několik zastavení a inspirovat se, číst si, psát, poslouchat, malovat, zpívat, ...

Mnozí, kteří už v modlitební místnosti byli, naopak říkali, že hodina uplyne jako pár minut. Rozhodně neváhejte rezervovat si více hodin za sebou nebo přijít vícekrát.

Koho tohle napadlo?

Inspirací pro otevření této modlitební místnosti je hnutí s názvem "Modlitby 24/7 - "24/7prayer". Před více než 20 lety se obdobným způsobem začalo modlit jedno malé, nevýznamné společenství v Anglii. Bůh tenkrát mnohým svou přítomností vyrazil dech. A tohle malé společenství a jeho okolí začal proměňovat. Od té doby, bez výrazné organizované lidské snahy, se podobné místnosti začaly objevovat po celém světě, v nejrůznějších denominacích a křesťanských tradicích. A s nimi mnoho nové práce v místních komunitách, do které Bůh lidi začal povolávat. Modlitební místnost není v žádném případě cílem křesťanského snažení. Je to místo, kde se můžeme nadechnout, abychom pak vyšli ven a činili to, k čemu nás Bůh povolává. A pak se zase vraceli, znovu se nadechli a znovu vyrazili do světa.

Modlitební místnost Těrlicko

Modlitební místnost