Vzkazník

Prosím berte v potaz, že vzkazník neslouží k žádostem o odrezervování hodiny.
Pokud nejste registrovaní a chcete odrezervovat svojí hodinu, napište prosím administrátorovi stránek na email alexandra.pavlickova[xyz#seznam.cz, popř. volejte na tel. číslo 602337449.

Jméno
E-mail (chráněn proti spamu)
Toto pole nevyplňujte:
Vzkaz


Vladimír Došek canisterapieprerov~!!~seznam.cz
Čtvrtek, 09.11.2023 01:03

prosím z důvodů, že už je po covidu, zrušte rezervaci on-line.

Pán Vám v tom žehnej

Vláďa
Anna Němcová Anna.sypenova~!!~gmail.com
Sobota, 27.05.2023 09:19

Modlitebnici a modlitebnice, vytrvejme v lasce k Bohu, sobe navzajem a k Jezisi Kristu. To je to nejlepsi, co muzeme udelat. Zdravim z cest do Assisi, muzeme si nekdy udelat společnou jednodenni pout treba do Suchdolu do muzea Moravskych bratri, cervenec 2023 :) a pomodlit se na ceste :) mam vas vsechny moc rada, AN.
Vladimír Došek canisterapieprerov~!!~seznam.cz
Neděle, 30.04.2023 18:56

Deuteronomium kapitola 32, verš 30
Jak to, že jeden zažene tisíc a dva zaženou na útěk deset tisíc!
Vladimír Došek canisterapieprerov~!!~seznam.cz
Čtvrtek, 26.08.2021 09:40

prosím zapojme se opět do nepřetržitých modliteb.
Iz 56:7: Vždyť můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy.
Vladimir Došek canisterapieprerov~!!~seznam.cz
Pátek, 21.05.2021 09:01

prosím soustřeďte pozornost k pondělkům a čtvrtkům a k vyhlášenému modlitebnímu týdnu. Abychom v tomto týdnu 14.6. - 20.6.2021 neměli prázdná okýnka. Pokoj vám Vláďa
Jozef Sztezkal jozefsztezkal~!!~gmail.com
Pátek, 07.05.2021 14:59

pripájam sa k tomuto čo Albín písal: Túžbou môjho srdca je aby sme sa takto modlili neprestajne, až do príchodu nášho Pána Ježiša Krista. Svedectvá ktoré všetci prežívame, sú tým čo nás zbližuje a tým čo nám dovoluje volať sa bratmi a sestrami, nazývať Boha otcom.
nech je nas viac a viac.
buďte požehnaný a v modlitbách vytrvalý
Alena Milová milova.alena~!!~seznam.cz
Sobota, 13.02.2021 18:29

"Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky." Židům 2,18
Alena Milová milova.alena~!!~seznam.cz
Sobota, 13.02.2021 07:57

Janovo evangelium 14, 27: "Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí." Ježíš
Vladimír Došek canisterapieprerov~!!~seznam.cz
Čtvrtek, 11.02.2021 04:02

Efezským, kapitola 3, verš 20 Tomu pak, kdo je mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko více nade všechno, co žádáme nebo co si můžeme pomyslet, 21jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení věčnosti věků! Amen.
Vladimír Došek canisterapieprerov~!!~seznam.cz
Úterý, 09.02.2021 01:44

2 Timoteovi, kapitola 2, verš 19Avšak pevný základ Boží stojí, maje tuto pečeť: ‚Pán zná ty, kdo jsou jeho‘, a ‚ať se odvrátí od nepravosti každý, kdo vyslovuje Pánovo jméno‘. 20Ve velkém domě nejsou jen nádoby zlaté a stříbrné, nýbrž i dřevěné a hliněné, jedny ke cti, druhé k méně čestným účelům. 21Kdo by se tedy od těchto věcí očistil, bude nádobou ke cti, posvěcenou, Pánu užitečnou, připravenou ke každému dobrému skutku. 22Utíkej před mladickými žádostmi, usiluj o spravedlnost, víru, lásku, pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce. 23Hloupé a pošetilé otázky odmítej; víš, že plodí hádky.
Vladimír Došek canisterapieprerov~!!~seznam.cz
Úterý, 09.02.2021 01:35

1.list Janův, kapitola 1, verš 7Jestliže však chodíme v tom světle, jako on je v tom světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.
Vladimír Došek canisterapieprerov~!!~seznam.cz
Úterý, 09.02.2021 01:31

Efezským, kapitola 6, verše 10Nakonec, moji bratři, posilujte se v Pánu a v převaze jeho síly. 11Oblečte si celou výzbroj Boží, abyste se mohli postavit proti Ďáblovým nástrahám. 12Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech. 13Proto vezměte na sebe celou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý vzepřít, všechno vykonat a zůstat stát. 14Stůjte tedy opásáni na bedrech pravdou, oblečeni v pancíř spravedlnosti, 15nohy obuté v připravenosti k službě evangelia pokoje; 16k tomu všemu vezměte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny hořící šípy toho Zlého. 17A vezměte přilbu záchrany a meč Ducha, jímž je Boží slovo. 18Každou modlitbou a prosbou se v každý čas modlete duchem a k tomu bděte s veškerou vytrvalostí a prosbou za všechny svaté, 19i za mne, aby mi bylo dáno slovo, když otevřu ústa, abych směle oznámil tajemství evangelia
Vladimír Došek canisterapieprerov~!!~seznam.cz
Neděle, 20.12.2020 10:10

1.Tesalonickým 5. 16-19 Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Ve všem vzdávejte díky, neboť toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši.
Ducha neuhašujte.
Alena Milová milova.alena~!!~seznam.cz
Pondělí, 14.12.2020 14:14

Zdravím vás, smlouva už je připravena-vše jsme probrali na odboru majetku na Magistrátě minulý týden, ve čtvrtek 17.12. se bude smlouva schvalovat na Radě města. Zatím všichni, kteří ji jsou ochotni podepisovat, souhlasí, tak snad nevznikne žádný další problém, prosím o modlitby, aby vše proběhlo dle Boží vůle....Alena
Vladimír Došek canisterapieprerov~!!~seznam.cz
Úterý, 08.12.2020 20:51

Prosím za modlitby kvůli výpůjčce prostoru k modlitbám 24/7. Došlo k nějakým komplikacím při sepisování smlouvy. Vláďa
Zdeňka Vičíková
Neděle, 15.11.2020 15:45

Jan 15: 14Vy jste moji přátelé, děláte-li, co vám přikazuji. 15Nebudu vás už nazývat služebníky, neboť služebník neví, co dělá jeho pán. Vás jsem ale nazval přáteli, neboť jsem vám předal všechno, co jsem slyšel od svého Otce. 16Já jsem si vybral vás, ne vy mě. Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; aby vám Otec dal, o cokoli ho poprosíte v mém jménu. 17Toto vám přikazuji: Milujte jedni druhé.“
Albín Vágai svaty.albin~!!~gmail.com
Neděle, 15.11.2020 01:06

Milovaný modlitebníci. Vďaka Bohu za ten čas, ktorý trávime spoločne na modlitbách 24/7. Túžbou môjho srdca je aby sme sa takto modlili neprestajne, až do príchodu nášho Pána Ježiša Krista. Svedectvá ktoré všetci prežívame, sú tým čo nás zbližuje a tým čo nám dovoluje volať sa bratmi a sestrami, nazývať Boha otcom.
Zjevení Janovo 12:11  
A oni zvíťazili nad ním pre krv Baránkovu a pre slovo svojho svedoctva a nemilovali svojej duše až do smrti.
Vladimír Došek canisterapieprerov~!!~seznam.cz
Sobota, 14.11.2020 21:51

měl jsem sen, viděl jsem visací zámek, a ten zámek byl otevřený - můžete to zkoumat skrze dar výkladu
Vladimír Došek canisterapieprerov~!!~seznam.cz
Sobota, 14.11.2020 21:47

1.Korinským 15 . 58 Tak tedy, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní, stále se rozhojňujte v Pánově díle, vědouce, že vaše námaha není v Pánu zbytečná.

Alena Milová milova.alena~!!~seznam.cz
Sobota, 14.11.2020 16:16

Joel 3,1-2: "I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění. Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého ducha."
Zdeňka Vičíková
Čtvrtek, 12.11.2020 21:08

"Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává. Kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno." Matouš 7:7-8
Albín Vágai svaty.albin~!!~gmail.com
Středa, 11.11.2020 12:24

Židům 12:26  Jeho hlas vtedy otriasol zemou, a teraz dáva zasľúbenie a hovorí: Ešte raz zatrasiem zemou, ale aj nebom.27  A to: ešte raz, zrejme poukazuje na zmenu vecí, ktorými zatrasie ako stvorenými, aby zostalo, čo sa nemôže otriasť.28  Preto buďme vďační a prijímajme neotrasiteľné kráľovstvo; a takto slúžme Bohu, aby sme sa Mu páčili: s úctou a bázňou.29  Lebo aj náš Boh je zožierajúcim ohňom.

Alena Milová milova.alena~!!~seznam.cz
Středa, 11.11.2020 08:50

Pavlova modlitba za cirkev: 1.Tes 12-13: "Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemně lásce i lásce ke všem...ať posílí vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými."
Alexandra P. alexandra.pavlickova~!!~seznam.cz
Úterý, 10.11.2020 21:16

https://m.youtube.com/watch?v=us-v4slsUX4
Ducha Svateho poznaju po celom svete! To je tak krasne. Prid Duchu Svaty!
Alena Milová milova.alena~!!~seznam.cz
Úterý, 10.11.2020 08:15

"A já, až budu vyvýšen, potáhnu vás všechny k sobě." Ježíš v Jan.ev. 12, 32
Alena Milova milova.alena~!!~seznam.cz
Pondělí, 09.11.2020 12:34

Zdravím vás, naše společná žádost o modlitební místnost 24/7 v pasáži města se bude, dle mých informací, schvalovat na radě města Přerova, která se koná ve čtvrtek 19.11.2020 od 9.00 hod.
Prosím vás o modlitby.
Alena
Alena Mílová milova.alena~!!~seznam.cz
Pondělí, 09.11.2020 07:58

Izaiáš 62, 6-7: Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce; po celý den a po celou noc, ať nikdy nejsou zticha. Vy kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu! Nedopřávejte mu klidu, dokud nepostaví Jeruzalém, dokud mu nevrátí v zemi chvalozpěv.
Vladimír Došek canisterapieprerov~!!~seznam.cz
Pondělí, 09.11.2020 05:09

1.Petrova, 4 kapitola, verš 11 :
Mluví-li někdo, ať mluví jakožto Boží výroky. Slouží-li někdo, ať slouží ze síly, kterou poskytuje Bůh, aby byl ve všem oslavován Bůh skrze Ježíše Krista, jemuž patří sláva a moc na věky věků. Amen.
Vladimír Došek canisterapieprerov~!!~seznam.cz
Pátek, 06.11.2020 09:40

Jan 17. 13 Nyní přicházím k tobě a toto mluvím ve světě, aby v sobě měli plnost mé radosti. 14 Já jsem jim dal tvé slovo, a svět proti nim pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako já nejsem ze světa. 15 Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. 16 Nejsou ze světa, tak jako já nejsem ze světa. 17 Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda. 18 Jako jsi mne poslal na svět, i já jsem je poslal na svět. 19 A sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěceni.