Informace

Milí modlitebníci,

vstupujeme do dalšího modlitebního řetězce za naše město. Povzbuzují k modlitbám za službu u modlitebního karavánu, který proběhne na náměsti v Karviné dne 10.5. od 15-19 hod.

Modleme se zamilost ke zvěstování v našem městě a prosme našeho Pána o moudrost a odvahu ke zvěstování dobré zprávy všem lidem kolem nás.

 

Další modlitební potřeby

*šíření Dobré zprávy, požehnání, Boží vedení a Jeho ochranu pro církve i lidí žijící v Karviné. Novy oheň a nadšení ke zvěstování radostné zprávy lidem, kteří ještě neznají Ježíše.

* duchovní jednotu všech spolupracujících místních církví, pastorů, kazatelů a vedoucích.

* mladou generaci, aby našla a poznala hodnoty pro svůj život, mohla se správně orientovat, rozhodovat a být prospěšná pro své okolí, povstání mladých zapálených vedoucích, evangelistů, pastorů…

* nové obrácení nových duší v církvích, našem městě, národě, za nové učedníky.

* vedení Ducha svatého, kde a jak veřejně zvěstovat.

* uzdravení, divy a znamení potvrzující kázání Božího slova


Pokud máte zájem se připojit ke společným modlitbám, zaregistrujte se a modlete se s dalšími, kterým Karviná leží na srdci.

 

Kontakty na organizátory:

Stanislav Czudek

+420 731 494 662

sczudek(zavináč)filadelfia.cz

 

Kalnik Vladislav

+420 734 436 076

kalnikv(zavinač)volny.cz