Úvod

CO JSOU MODLITBY 24-7?

Jedná se nepřetržitý modlitební řetěz tvořený jednotlivci či skupinami, kteří se budou střídat ve vyhrazené modlitební místnosti po jedné nebo více hodinových intervalech.

24 hodin v kuse celých 7 dní v týdnu se budou křesťané modlit v jedné modlitební místnosti. Modlitební řetězec je otevřený všem, kdo věří v Krista. Lidé mohou pro druhé v místnosti zanechat napsané náměty a prosby o modlitby nebo své díky Bohu jako povzbuzení.

Tento modlitební řetězec za Horní Počernice (10.2. - 17.2.)

Myšlenka modlitebního řetězce Horních Počernic 2020

Navrať se domů

Letošní rok před nás postavil velkou výzvu a je jen na nás jak jí projdeme a co si z ní odneseme. Můžeme využít tento zvláštní čas k přehodnocení našich postojů a návyků.Teď už nás žádné církevní struktury nemohou táhnout samospádem v iluzi vztahu. Je to jen na nás a na Něm. Pojďme se ponořit do modliteb, znovuobnovit náš vztahu s Otcem, navrátit se k Němu, domů.

"Navrať se, odkuds vyšel, do domu srdce svého k Bohu svému" upraveno Jan Amos Komenský

Jak bude modlitební místnost vypadat?

Modlitební místnost bude připravená pro nerušené setkání s Bohem. Cílem je vytvořit místo, které může motivovat a inspirovat k modlitbě. Můžete jen přemýšlet, mluvit s Bohem, chválit nebo trávit čas s Ním jakkoliv vám bude milé. Budou zde i modlitební podměty z našeho města, z našich církví a také konkrétní prosby dodané jinými modlitebníky. Bude k dispozici také CD/MP3 přehrávač s chválami, kytara, Bible, místo pro tvořivé chvály a další kreativní nápady napomáhající člověku k přemýšlení.

Bude k dispozici varná konvice pro přípravu čaje nebo kávy. Zajištěn bude i přístup na WC.

Přístup k modlitební místnosti bude označen.

Co je cílem modliteb 24-7?

Hlavním cílem je umožnit lidem jen tak být s Ježíšem, být v Boží přítomnosti. Věříme, že toto blízké intenzivní obecenství s naším Pánem bude proměňovat naše životy a probudí v nás nový hlad po Bohu a po jeho Slovu. V Bibli čteme, jak důležité je neustále se modlit.

Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.

Tes 5:17

Chceme se u našeho Boha přimlouvat za spoustu modlitebních předmětů, které nám leží na srdci. Za Horní Počernice, za lidi v našich církvích, za přátele, kteří ještě nepatří Ježíši, za rodiny nebo za nemocné.

Chceme vidět Boží zásahy v dalších oblastech, konkrétních věcech, životech konkrétních lidí. Připojte se a společně se sjednoťme v modlitbách. Nezáleží na věku ani na církvi, kterou navštěvujete, nebo na tom, jak dlouho jste věřící.

Modlitby ovšem nejsou o množtství, ale spíše o vytrvalosti a vytrvalé modlitbě, k níž nás Ježíš vyzívá

Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá?

Luk 18:7

FAQ

A proč přijít, když se můžu sám modlit doma?

Ten, kdo přijde do modlitební místnosti, má určitý vyhrazený čas na to být s Ježíšem. Může zapomenout na práci a na denní povinnosti. Prostě je to chvíle oddělená jen pro Boha. A i když člověk není zvyklý se dlouho modlit, čas strávený v modlitební místnosti je časem, kdy se Bůh dotýká našich srdcí. Můžeme reagovat na potřeby a prosby druhých a modlit se za ně a zároveň přinášet svědectví o Božím doteku.

Budu tam sám?

Do modlitební místnosti můžete přijít sami nebo s přáteli a také si můžete předem zvolit možnost, jestli chcete být v místnosti sami/s vašimi přáteli nebo Vám nevadí kdyby do místnosti přišel jiný modlitebník. Lidé dopředu vědí, kdy mohou do místnosti přijít bez zapsání do rozpisu.

Musím tam být celou hodinu?

Na začátku je přestava modlit se celou hodinu většinou težká, ale po navštívení místnosti hodina uteče opravdu jako nic. V místnosti budou připraveny i nástroje, zpěvníky nebo cd přehrávače pro chválení Boha. Modlitební místnost je kreativní a vy tam můžete připisovat přímluvné nebo děkovné modlitby. Můžete kreslit, psát, číst Boží slovo... Můžete svůj čas s Bohem strávit úplně svobodně.

Do místnosti ale máte možnost přijít i jen na kratší dobu, když si modlitebník ve své hodině nezvolí možnost, že chce být v místnosti sám. Potom do místnosti můžete přijít a odejít kdykoli.

Musím se někde zapsat?

Zapsat se do vaší zvolené hodiny můžete buď přímo tady na stránkách v sekci "Rozpis" nebo zavolejte/napište na kontakty v sekci "informace".