Svědectví

Pokuď máte svědectví ke chvále našeho Pána Ježíše Krista spojené s modlitbami 24/7 v Brně, neváhejte jej poslal na adresu modlitby247brno@gmail.com a my jej zde následně zveřejníme. Nebojte se psát, vždyť to přinese sláva a chválu našemu Bohu.