Modlitební témata/úmysly

Za modlitební místnost, modlitby 24/7  a všechny modlitebníky
 • Vděčnost za místnost a za moudré využití místnosti k Boží oslavě.
 • Za to, aby Pán Bůh ke každému z nás promlouval, aby byl posílen náš osobní život s Bohem, vnímali jsme Boží vedení.
 • Abychom byli schopni nést toto město na modlitbách.
 • Za Boží ochranu pro všechny modlitebníky.

Za město Přerov a celou naši zemi

 • Vedení města Přerova a okolitých vesnic - primátor, starostové, rada města, zastupitelstvo.
 • Za bezpečnostní situaci - pouliční kriminalita nepřizpůsobivých občanů.
 • Sociální věci a Azylový dům pro muže.
 • Soudy, policii, zdravotnictví, zaměstnanost.
 • Dopravní situace, stálé prodlevy při dostavbě dálnice a za její dokončení.
 • Nemocnice v Přerově, domov důchodců.
 • Vláda ČR - premiér, prezident, ministr zdravotnictví - moudrost při vedení naší země, citlivý vztah k občanům, jejich návrat k Bohu.

Za všechny křesťany a křesťanské církve u nás i ve světě, za všechny lidi a jejich potřeby

 • Za Boží lid v Přerově a jeho okolí.
 • Za všechny věřící a církve i jejich duch.vedoucí/představené ve městě.
 • Za jednotu a vzájemnou lásku mezi církvemi, aby byla vzájemná spolupráce církví a organizátorů k oslavě Ježíše Krista.
 • Za pronásledované křesťany.
 • Za probuzení a zájem lidí o Ježíše Krista.
 • Aby si Pán Bůh na tento čas připravoval služebníky, kteří budou sloužit pospolu v jednotě a lásce Boží.
 • Za lidi, co jsou sami, mají deprese, duševní nemoci, za osamocené lidi v nemocnicích.
 • Obrácení lidí ke Kristu, spása našich rodin, příbuzných, přátel, sousedů, občanů města okolitých vesnic/měst.

Za koronavirovou pandemii – díky, že léto bylo lepší! Modleme se za nadcházející podzim/zimu!

 • Ať i to Pán Bůh použije ke své oslavě a mohlo co nejvíce lidí uvěřit.
 • Za vztahy a duševní zdraví při pobytu doma/ v izolacích, karanténě, ať se obecně vztahy v této době omezených vnějších možností uzdravují, utužují, léčí s pomocí Krista.
 • Za nacházení cesty k lidem v současné "uzavírací" situaci, Boží milost k pokání, smělost ke kázání evangelia a příležitosti.
 • Za všechny, co ztratili své blízké během korona-krize, aby hledali a našli útěchu u Boha.
 • Koronavirus - dobré vztahy lidí v karanténě, modlitba za nemocné, za zdravotníky a pomáhající profese v této oblasti atd.