Rozpis

Rozpis není, ale modlitby pokračují.

Milí přátelé,

tak jako oheň nemusí být být viděn vždycky a všemi v okolí, tak je to i s naším modlitebním zápasem. Vím, že mezi námi tento oheň hoří. Proto na nějaký čas nechám rozpis zavřený.

Oheň přináší světlo a teplo, světlo a teplo znamená bezpečí a bezpečí znamená DOMOV. Náš DOMOV tvoří milující Bůh Otec uprostřed svých dětí. Oheň, který udržujeme má základ v Boží lásce k nám.

Je dobře, že se modlíme. Tak máme společenství s Ním a spolu navzájem.

Je dobře, že nám nejsou překážkou denominační rozdíly.

Je dobře, že nehraje roli kolik se nás sejde.

Je dobře, že naše srdce hoří pro Boží království každý den v týdnu.

Bůh ať vás posiluje, než se opět setkáme.

DM

Praktická informace:

V současné době není spuštěna rezervace do modlitebního řetězce.