Informace

Milí modlitebníci,

zvu vás k modlitbám za naše město a za čas jak budeme na náměstí u modlitebního karavanu - stanu a to 27.5. od 15 - 19 hod a v sobotu 28.5. od 10-15 hod.

Modleme se za církev, aby si Duch svatý použil každého člena k předávaní poselství evangelia v Karviné i okolních městech, obcích i v celém národě. Modleme se za další dny u modlitebního karavan: 29.-30.7.; 28.-29.10. (pátek 15-19hod, sobota 10-15hod) Mobilní stan set: 24.-25.6.; 19.-20.8.; 23.-24.9

Přimlouvejme se za současnou situací na Ukrajině a v Evropě, za moudrá rozhodnuti vlád a za zastavení bojů proti Ukrajině. Modleme se za ty, kteří museli opustit své domovy, za nemocné, postižené, zoufalé i ty kteří ztratili své blízké. Ať se Bůh smiluje nad Evropou i celou současnou situací.

Další modlitební potřeby

*šíření Dobré zprávy, požehnání, Boží vedení a Jeho ochranu pro církve i lidí žijící v Karviné. Novy oheň a nadšení ke zvěstování radostné zprávy lidem, kteří ještě neznají Ježíše.

* duchovní jednotu všech spolupracujících místních církví, pastorů, kazatelů a vedoucích.

* mladou generaci, aby našla a poznala hodnoty pro svůj život, mohla se správně orientovat, rozhodovat a být prospěšná pro své okolí, povstání mladých zapálených vedoucích, evangelistů, pastorů…

* nové obrácení nových duší v církvích, našem městě, národě, za nové učedníky.

* vedení Ducha svatého, kde a jak veřejně zvěstovat.

* uzdravení, divy a znamení potvrzující kázání Božího slova


Pokud máte zájem se připojit ke společným modlitbám, zaregistrujte se a modlete se s dalšími, kterým Karviná leží na srdci.

Modlitební místnost na Bělidle je uzavřená.

 

Kontakty na organizátory:

Stanislav Czudek

+420 731 494 662

sczudek(zavináč)filadelfia.cz

 

Kalnik Vladislav

+420 734 436 076

kalnikv(zavinač)volny.cz