Informace

 

Modlitební týden za Církevní základní školu a mateřskou školu v Třinci


Kdy ?

3.2. - 7.2 2018 vždy od 8.00 - 15.00

Nerezervujte si čas před 8.00 a po 15.00 hodině. Děkujeme!

Kde?

V modlitební místnosti na CZŠ Třinec, Kaštanová 412. Je nutné vcházet do školy vždy hlavním vchodem. Prosíme, abyste svůj odchod i příchod nahlasili  v sekreteriátu.

Kontakt v případě hlášení změn - ředitelna:  tel.558989733; mob. 734696170,

email: monika.gunkova@czstrinec.cz

nebo po registraci můžete měnit čas a termín modliteb sami

 

Kdo může přijít?

Zveme všechny rodiče, prarodiče, absolventy školy a všechny křesťany, kteří se mají touhu přimlouvat u Pána Ježíše za naší křesťanskou základní školu i mateřské školy. Chceme  vyprošovat požehnání pro děti, žáky,  učitele, rodiče, děkovat za vše, co nám Pán Ježíš ve své milosti už dal, dává a chce dát.

Proč?

Máme být duchovními autoritami pro  naše děti, stát před Boží tváři a vyprošovat pro ně dědictví, které jim Pán Bůh připravil. Věříme, že modlitba proměňuje lidská srdce i okolí, ve kterém žijeme.

" Ten, který působí v nás svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme. " Efezským 3:20

 

 

 

UPOZORNĚNÍ : vždy v časovém rozmezí od 8.00 do 15.00