10.11.2020
„Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče.“
03.11.2020
Každý rok se koná toužebně očekávané mezinárodní setkání, které pořádá hnutí Modliteb 24-7. Je to setkání rodiny, lidí modliteb a bláznů pro Ježíše.
13.10.2020
Letos byly modlitební řetězce spuštěny v několika městech poprvé. Jedním z nich je Přerov. Jak to místní prožili?
29.09.2020
Když jsem se dozvěděla o možnosti sloužit u modlitebního karavanu, neváhala jsem.
15.09.2020
V České republice je v současné době roku 2020 za mřížemi v přeplněných věznicích a v detenčních ústavech necelých 23 tisíc vězňů.
08.09.2020
V modlitebních místnostech 24-7 si lidé po celém světě již mohli vyzkoušet nové způsoby modlitby a učili se, jak mluvit s Pánem Bohem.
18.08.2020
V srpnu roku 1727 došlo k vylití Ducha svatého na společenství Moravských bratrů v Ochranově.
04.08.2020
Když jsem se na začátku letošního roku podívala do kalendáře s plány pro cesty modlitebního karavanu, trochu jsem se obávala, abychom to všechno zvládli.
21.07.2020
Jsme velmi citliví na to, když se děje nespravedlnost vůči nám, našim blízkým nebo provalí něco nekalého v politice. Jak můžeme ovlivnit spravedlnost v našem národě?
06.07.2020
Právě si připomínáme výročí upálení mistra Jana Husa. Jaký měl tento reformátor vztah k modlitbě? Nejlépe to můžeme vidět z jeho kázání, která se zachovala v postilách a také z jeho dopisů přátelům.