Informace

Adventní modlitební řetěz

neděle 1.12. - středa 4.12.

Pane, nauč nás se modlit

 

Učedníci byli mnohokrát svědkem toho, jak Ježíš „odešel na opuštěné místo, aby se modlil.“ Když ho pozorovali, viděli, že má něco, co oni nemají. Jejich prosba zněla: „Pane, nauč nás to, nauč nás se modlit“, a on to samozřejmě udělal.

Modlitba není něco, co nám spadne do klína. Je to proces, kterému se musíme naučit. Modlitební místnost, může být tím svatým, odděleným, tichým místem, kde si lépe uvědomíme Boží přítomnost a dokážeme se ztišit natolik, abychom vnímali Jeho jemný hlas.

Kde: Křesťanské centrum Luka, Mukařovského 1986/7
Kontakt: Daniela Ranšová (Ransova.D@gmail.com - 737059802)
Registrace: Doporučujeme se nejdříve zaregistrovat do systému v sekci "Registrace". Ulehčíte nám tak řešení situací, kdy se musíte např. na poslední chvíli neočekávaně odhlásit z vámi zamluvené hodiny.
Přihlášení na hodinu: V levém menu vyberte "Rozpis", zvolte si jednu nebo více volných hodin, vyplňte vše potřebné a potvrďte tlačítkem "Rezervovat".

Proč modlitební místnost?
Modlit se můžeme kdekoli, modlitební místnost vám ale může pomoci se na modlitbu lépe soustředit a zažít s Bohem nevšední, oddělený čas v tichu a klidu. Místnost je vybavená tak, abyste tu našli inspiraci a oporu pro vaše osobní ztišení, ale i podněty k přímluvným modlitbám za ostatní členy sboru, za naše aktivity, za Prahu i za celou republiku.

Sám nebo s někým?
Čas v modlitební místnosti si můžete naplánovat jen pro sebe, nebo se můžete předem domluvit a přijít s přáteli, s partnerem, dětmi nebo třeba s celou skupinkou. Také si můžete hodinu v modlitební místnosti rezervovat jako "otevřenou pro ostatní" - při registraci zvolíte "ne" v kolonce "přeji si být v místnosti sám" a ostatním tak dáváte najevo, že se mohou připojit.

Hodinu nebo dvě?
Pokud jste v modlitební místnosti ještě nikdy nebyli, můžete mít obavy, zda tam vůbec celou hodinu vydržíte a čím těch dlouhých 60 minut naplníte. Nebojte se! Nemusíte celou dobu mluvit. Můžete si v místnosti projít několik zastavení, inspirovat se, číst si, psát, malovat, poslouchat nebo zpívat chvály, atd. Mnozí, kteří už v modlitební místnosti byli, naopak říkali, že hodina uplyne jako pár minut. Rozhodně neváhejte rezervovat si více hodin za sebou nebo přijít několikrát.

Koho tohle napadlo?
Inspirací pro otevření této modlitební místnosti je hnutí s názvem Modlitby 24/7 - 24/7prayer. Před 20ti lety se obdobným způsobem začalo modlit jedno malé společenství v Anglii. Bůh tenkrát mnohým svou přítomností vyrazil dech a toto společenství a jeho okolí začal proměňovat. Od té doby, bez výrazné organizované lidské snahy, se podobné místnosti začaly objevovat po celém světě v nejrůznějších denominacích a křesťanských tradicích a s nimi mnoho nové práce v místních komunitách, do které Bůh lidi začal povolávat. Modlitební místnost není v žádném případě cílem křesťanského snažení, je to místo, kde se můžeme nadechnout, abychom pak vyšli ven a činili to, k čemu nás Bůh povolává a pak se zase vraceli, znovu se nadechli a znovu vyrazili do světa.