Informace

 

Izaiáš 55:6 Hledejte Hospodina, dokud je k nalezení, volejte k němu, dokud blízko je.

Izaiáš 55:6 Hledejte Hospodina, dokud je k nalezení, volejte k němu, dokud blízko je.

Izajáš 55:12-13 „S radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji. Hory a pahorky budou před vámi zvučně plesat

a všechny stromy v poli budou tleskat. Místo trní vyroste cypřiš, místo plevele vzejde myrta.

To bude k oslavě Hospodinova jména, za trvalé znamení, které nebude vymýceno.“

 

 

Zveme Vás do modliteb za duchovní obnovu jednotlivců i našich společenství a spásu mnohých na Opavsku.

Modlitby budou ukončeny na velikonoce.

Začněte registrací a doporučujeme uložit heslo. Potom můžete jít na ROZPIS a vyberte týden.

Modlitby probíhají na Popské 3

kontaktní osoba: Miloš Eliáš, 777 665 012

 

Kdo chce vstoupit v některé dny kromě modliteb také do půstu, zde je možnost se zapsat na stránce: https://1url.cz/…gK0

Pokud bude v některé dny plno, přidejte si řádek, ukládá se samo při zavření.