Rozpis

Modlitby 24/7

Letošní rok je rokem modlitby, a tak bychom Vás chtěli moc povzbudit k účasti v modlitebním řetězci.

Místnost se nachází v knihovně sboru v Návsí (boční vchod z fary) nebo ve farní budově Emaus (naproti kostela)

Povzbuzujeme k osobní účasti a využití modlitební místnosti, jak v denních tak v nočních hodinách.

Zúčastnit se lze i online, pokud z nějakého důvodu nemůžete navštívít modlitební místnost.


Rady a tipy:

- v době registrovaných online modlitebníků (modrých políček) je možnost pro ostatní přijít osobně do modlitební místnosti

- v modlitební místnosti budou k dispozici svíčky, se kterými je spojena výzva - jednu z nich si zapalte a modlete se tak dlouho dokud nevyhasne

 

V současné době není spuštěna rezervace do modlitebního řetězce.