Informace

Modlitby za situaci čínských křesťanů v ČR

Kdy?
Od 26.2.-28.4.2018

Kde?
Soukromě, svoláním se v místě bydliště v konkrétní místnosti, modlitebně či kostele.

Jak?
Nepřetržitý modlitební řetěz tvořený lidmi či skupinami, kteří se budou střídat v modlitební stráži po jedné nebo více hodinových ,,hlídkách“ na různých místech ČR.

Proč?
Vícekrát naše média informovala o skupině čínských křesťanů, kteří v naší republice počátkem roku 2016 požádali o azyl z důvodů pronásledování pro víru. Rozhodnutí o přidělení azylu bylo stále odkládáno, což mnozí aktivisté začali vnímat jako politicky motivované. Po opakovaných průtazích ministerstva se desítky disidentů a dalších významných osobností rozhodli v dopise vyzvat bývalého premiéra Bohuslava Sobotku, aby nařídil ministerstvu vnitra rozhodnout.

Koncem února média zveřejnily zprávy, že azyl v Česku udělilo osmi lidem, dalších 70 žádostí odmítlo.

Před Vánocemi Český rozhlas odvysílal rozhovor s jednou z žadatelek, ve kterém popisuje, co jim hrozí v případě navrácení do Číny.

Právníci z Organizace pro pomoc uprchlíkům, kteří zastupují některé žadatele, se však domnívají, že důvody pro udělení azylu jsou oprávněné, a proto chtějí využít možnost obrátit se na soudy k prozkoumání zdůvodnění.

Z rozhovoru s Alešem Tomanem, faráře Církve československé husitské v Žamberku, který je jedním z těch, kdo žadatelům poskytl pomoc, je možné vyčíst, v jak těžké situaci se odmítnutí žadatelé teď ocitli.

K článku je připojeno video - rozhovor redaktorky Emma Smetany z DVTV s bývalým čínským onkologickým chirurgem Tohti, který otevřeně přiznává porušování lidských práv v Číně a obchodování s lidskými orgány.

Křesťanská společenství, která nabídla pomoc s nalezením práce a začleněním žadatelů do naší společnosti, mohou vydat svědectví o jejich ochotě učit se český jazyk, pracovitosti, píli, skromnosti, zájmu o společnou modlitbu, hledání porozumění naší kultuře, prožívání křesťanství a další pozitivní zkušenosti svědčící o jejich zájmu integrovat se do naší společnosti.

 

O zapojení vysokoškoláků do modliteb 24/7 natáčel ČRo Olomouc.

 

ČT se podařilo v pořadu Reportéři ČT natočit rozhovor s jednou odmítnutou žadatelkou o tom, čemu čelila v Číně, než se rozhodla odjet někam do zahraničí a tam požádat o azyl. Reportáž je doplněna názory právníků, biskupa Václava Malého, Karla Schwarzenberga a dalších.

 

Rozhovor na DVTV: Čínské křesťanky - Zatkli by nás, protože věříme v Boha, hledají nás už dva roky, bojíme se o rodiny

 

Pojďme se jako křesťané spojit v modlitbě na tyto úmysly:

- za účinnou pomoc odmítnutým žadatelům v naší zemi, kdy mohou do 15 dnů podat žaloby

- za právníky, kteří tyto žaloby připravují

- za spravedlivý postup našich soudů

- za ochranu žadatelů a jejich rodin - prožívají strach nejenom o své životy, ale i o životy svých blízkých v Číně, pokud se tam dostaly údaje o nich a v případě, že by byli vráceni zpět

- za všechny, kteří jim poskytli pomoc

 

Jako další krok pomoci je možné podepsat petici s názvem:

„Otevřený dopis předsedům obou komor Parlamentu ČR ve věci azylu čínských křesťanů.“

 

Aktulity duben 2018:

Český rozhlas plus Zaostřeno - Advokáti čínských křesťanů - Vnitro se "pečlivě seznámilo" s dokumenty, které si ale nenechalo ani přeložit

 

Děkovný dopis čísnkých křesťanů všem, kdo jim pomáhají, kdo se za ně modlí

Vážené dámy a pánové,

jsme čínští křesťané, kteří žádají o azyl v České republice. Napsali jsme tento dopis, abychom poděkovali všem, kteří nám pořád pomáhají a kterým na nás záleží, chtěli bychom upřímně říct každému, kdo nám prokázal lásku: děkujeme vám!

Během těch dvou let jste pamatovali ve svých srdcích na naši situaci s udělením azylu a dávali jste nám hodně podpory a péče. V únoru 2018, kdy 70 čínských křesťanů obdrželo rozhodnutí o zamítnutí azylu, jsme byli zklamáni a naše srdce byly plné strachu a obav, protože se moc bojíme, že budeme repatriováni do Číny. Ale hned poté jsme dostali podporu od mnoha Čechů. Projevy lásky a tepla od vás, jeden za druhým, nás hřejí, abychom se nebáli toho ledového, odmítavého rozhodnutí, dodali nám víc důvěry, abychom šli dál.

Čteme pečlivě každý článek v médiích, díváme se na každé video a každou fotku, věnujeme pozornost každé výzvě a podpoře. Všechny tyto věci si v našich srdcích pamatujeme. Modlitba za nás a hořící svíčky před památníkem obětí totalitě nás dojímali natolik, že naše oči nezůstali suché. „Nebojte se, budeme za vás bojovat.“, řekli nám rozhodně naši neplacení právníci, takže se tak netrápíme. „Musíme se za ty křesťany modlit, aby věděli, že je podržíme, že nejsou sami.“, řekl jeden biskup. Cítíme v tom lásku od Boha. Jedna modlitba za druhou nám říká, že nás Bůh hluboce miluje. Dojal nás průvod v chladném počasí, různé petice taky zvyšují naši odvahu zůstat v České republice, mnoho lidí nám pomáhá tiše. Každá podpora a projev lásky nám dávají velikou sílu. Sice jsme se s mnohými z vás nikdy neviděli, ale dodává nám sílu a důvěru ta láska bez ohledu na státní hranice, abychom vydrželi dál, děkujeme vám!

Před dvěma lety jsme přijeli do ČR s touhou po demokracii a svobodě, přitom jsme taky v této touze cítili zmatek a strach z neznámé země. Děkujeme Bohu za jeho ochranu, je tu tolik dobrých lidí, kteří nás podporují a usilují se, abychom necítili, že žijeme na neznámém místě. Zima v České republice je chladnější a delší, ale váš zájem a vaše pomoc jako paprsek jasného slunce září na naše srdce, abychom se tak cítili tepleji. Chceme vám říct: Díky vám nejsme osamělí a díky vám se snadno nevzdáme. Ještě jednou vám děkujeme.

Bůh vám žehnej.

Čínští křesťané žádající o azyl v ČR