Blog

03.03.2020
Vloni jsme putovali s modlitebním karavanem po různých místech ČR. Bez dobrovolníků, kteří spolu s námi tráví čas s lidmi na ulicích by to nešlo. Jaké jsou zkušenosti dvou našich dobrovolnic? :)
25.02.2020
Slyšet svědectví o vyslyšených modlitbách je velmi lákavé. Dává nám to naději, že i ty naše Bůh vyslyší.
04.02.2020
V současné době zápasí spousta lidí se závislostí na pornografii a důsledky, které jsou s tím spojené. Jak pomoci na cestě od závislosti ke svobodě?
28.01.2020
Na modlitbách v České republice se podílí spousta dobrovolníků. Již několikátým rokem se na vedení podílí národní tým, který pro vás chystá a plánuje naše celorepublikové akce a aktivity.
21.01.2020
Láká tě misie? Rád by ses vydal do zahraničí a sloužil Pánu Bohu a lidem? Můžeš se nechat inspirovat a vyjet s některým z misijních týmu mezinárodních Modliteb 24-7.
14.01.2020
Když chcete někomu udělat radost, a jdete s tím za Bohem, pak se i obyčejná věc může proměnit v zázrak.
07.01.2020
Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Žalm 1,1-2
20.12.2019
Alianční týden modliteb v roce 2020 nese název Porada o nápravě a je inspirovaný dílem J.A.Komenského.
17.12.2019
Pastýři slyšeli radostnou zprávu: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.“ Jak tato zpráva pokračovala?
10.12.2019
Četli jste Krvavý měsíc na obzoru? Pak by vás mohlo zajímat, co se dělo dál...